Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 16 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség
Áldott pünkösdi ünnepet! Print

Az emlékeztető Szentlélek

 

"Ama Vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya ... eszetekbe
juttatja mind azokat, amiket mondottam nektek."

(Ján 14,16.)

Nem olyan magától értődő dolog az, ha ma, kétezer év múltán is tudunk és beszélünk még Jézus Krisztusról, Megváltónkról. A Szent Lélek kiáradása kellett hozzá. Az Ő munkálkodásának csodája ez!

Különben Jézus Krisztus minden beszéde homokba írt szó lett volna, amelyet néhány évtized széljárása eltörölt volna.

Karácsonytól nagypénteken és húsvéton át egészen a mennybemenetel ünnepéig, a mi Urunk Jézus Krisztus megszületésétől kezdve megáldoztatásán és a halál fölötti győzelmén át mennyei megdicsőüléséig, az Isten mindent feltárt előttünk, amire óhatatlanul szükségünk van.

Abban, amit Jézus Krisztus "mondott nekünk", megtalálhatjuk minden éhségünk és minden szomjúságunk megelégíttetését.

Áldott a Szent Lélek, hogy nem szűnik meg minket mindig visszavezetni abba a szükségbe, mely számunkra nélkülözhetetlenné teszi az “élet kenyerével”, Isten Igéjével való táplálkozásunkat!

 

El Greco: Pünkösd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösd I. napja (május 19.):

Úrvacsorás istentisztelet – 10:00 óra és 17:00 óra.

Pünkösd II. napja (május 20.):

Istentisztelet – 10:00 óra és 17:00 óra.

Pünkösd III. Napja (május 21.):

Istentisztelet – 10:00 óra.

Utolsó módosítás: 2013.05.18
 
Radebeul-Lutherkirche betöltötte a 125. életévét Print

Testvérgyülekezetünk, Radebeul Lutherkirche július első hetében születésnapját ünnepelte. Az egy héten át tartó ünepségen gyülekezetünket egy 17 fős csapat képviselte.

Első benyomásom az volt, mintha egy hangyabolyba csöppentem volna! Házigazdáink sürögtek- forogtak. Minden ízében összeforrt csapat benyomását keltették. Az ünnepi programok német óra szerint zökkenőmentesen pörögtek – s mi élvezettel engedtük magunkat általuk sodortatni.

Életemben először vettem részt orgona - és kórus koncerten. Felemelő élményben lehetett részem.

Másnap megfuttattak bennünket a Szászország-Svájc nemzeti parkerdőben, ahol bizony néha négykézláb tettük meg a meredek utat. Azonban, az útvonal végén fennséges táj tárult szemeink elé.

Wittenbergben, a reformáció városában az ifjabb Cranach festmenyeit eredetiben láthattuk. Luther házában voltak kiállitva. Maga a fejedelem ajándékozta a reformátornak. Ebben a városban töltötte élete legnagyobb részét, eleinte mint szerzetes, majd pedig mint férj és családapa.

Az egyházmegújító gondolatainak itt adott hangot, itt okította a szerte Európából hozzá érkező tanítványokat, és írta nagyhatású könyveit. Mikor egyik rendi elöljárója látta, hogy milyen buzgón tanulmányozza a Szentírást, így szólt rá: "Ejnye, ejnye Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni; azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait. Mert minden lázadást a Biblia idéz elő!" - s ez be is következett 1517 október 31 -én.

Wartburg várában, kényszerű fogsága idején kezdett bele Luther az Újszövetség fordításába, mely 1522-ben jelent meg nyomtatásban. Az Ószövetség fordítása 1534-ben jelent meg. Luther német Bibliája új lendületet adott a nemzeti nyelvű bibliafordításoknak, és a német irodalmi nyelv kialakítására is hatott.

Meglátogattuk a reformáció templomát is, melynek oltárát Cranach oltári képe diszíti. A szószék Luther prédikációinak színtere, a falak tanúskodnak az első német nyelvű misékről is, s így lényegében a reformáció anyatemplomának is nevezhetjük.

Városnéző túránkat a vártemplomnál fejeztük be, mely épp felújítás alatt állt. A híres kaput, melyre Luther annak idején kiszegezte 95 pontból álló protestálását, állványok, hálók és festékesdobozok vették körbe – a templom renoválás alatt áll.

Drezda városának látogatása kánikulában: a macskakövezettel burkolt utcácskák ontották magukból a forróságot. Ami nagy hatással volt rám az a város központját uraló Frauenkirche. Igazi memento-ként tekint a turistákra. Álmélkodtam azon, hogy a második világháború borzalmai mennyire elevenen élnek a németek öntudatában.

A radebeuli Lutherkirche prezsbitereivel is megismerkedhettünk.

Egy variet műsor keretében, mi a tóköziek a csárdásunkkal álltunk elő. Annak bemutatása után felkértük házigazdáinkat is, hogy velünk együtt ropják a táncot – bizony, alaposan megtáncoltattuk őket. Meglepett, hogy mennyire ismerik a társasági táncokat, a bulin fantasztikus érzés volt velük együtt keringőzni.

Az ünnepi hét a vasárnap délutáni istentisztelettel zárult, amit a házigazdákkal együtt egy közös piknik követett a radebeuli szőlősdomb tetején.

Köszönöm Istennek ezt a lehetőséget. Jó volt ezen a hosszú úton utazótársaimmal, gyülekezetünk tagjaival még jobban megismerkedni. Végül, de nem utolsó sorban, fordítóinknak is hálásak vagyunk: Kozma Andras tiszteletesnek és Kozma Annának.

Tóbiás Enikő

Képesbeszámoló:


 

Utolsó módosítás: 2015.07.23
 
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET! Print

Mert én élek, ti is élni fogtok. (Jn 14, 19)

Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül!

Ha hisszük ezt, akkor jó fogunk élni és meghalni. Mert Krisztus a halált nemcsak önmagáért győzte le és támadt fel a halottak közül, hanem úgy kell értened, hogy ez ránk nézve is érvényes, és a feltámadt Úrban mi is benne vagyunk, s ez által mi is feltámadunk és vele együtt örökké élünk.

Hiszed-é ezt?

Jertek ünnepeljünk együtt, hogy már ez életünk napjaiban ízlelhessük az örökélet jó ízét.

 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK

RENDJE2013.

Március 24.

Virágvasárnapi istentisztelet 10 órától

Március 25 – 28.

Bűnbánati istentiszteletek 18 órától

Március 29.

Nagypénteki istentisztelet 10 órától

Passió-istentisztelet 18 órától

Március 30.

Nagyszombati istentisztelet 18 órától

Március 31. húsvét első napja

Úrvacsorás istentisztelet 10 és 17 órától

AFébéOtthonban 17 órától

Április1 . húsvét másodnapja

Ünnepi istentisztelet 10 és 17 órától

Április 2. húsvét harmadnapja

Ünnepi istentisztelet 10 órától

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Evangelizációs hét Print

Az evangelizáción elhangzott szolgálatok meghallgathatóak itt.

 

Utolsó módosítás: 2016.12.01
 
Ifjúházasok tábora: Bucsin, 2015 júl. 2-5. Print

Az Elköteleződés témakörében, szülők és gyermekek, egy hosszú hétvégét töltöttünk el együtt.

Miből táplálkozik a házaspárok egymás iránti elköteleződése? Milyen haszonnal jár az, ha elköteleződtünk egymás felé?

Tanúskodjanak a fotók az egymással eltöltött idő hangulatáról.

Utolsó módosítás: 2015.07.23
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next  End  »

Page 18 of 35
NAPI IGE
"Tartsátok meg parancsolataimat és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr." 3Moz 22,31
Hírek

2019 June 27
2019 June 17
2019 May 12
TÓKÖZHÍR
Újdonságok