Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 6 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség
Asztali beszélgetés - Miként találhatok rá a kegyelmes Istenre? Print

REFORMÁCIÓ - 2016.

A magunk reformációja 8 tételben:

1. Az egymáshoz való tartozás a közösség gyakorlásában
2. Történjen ez az öröm megélésében az istentiszteleteink (gyermek- és ifjúsági istentiszteletek) alkalmával, a személyes megnyilatkozásokban (pld. bizonyságtételek, fogadni a templomba érkezőket, stb).
3. Berögzött merevségek, korlátok megszüntetése
4. Egymás fel/megkeresése
5. Szolgálatok a kegyelmi ajándékok szerint, bizonyságtételek
6. Konkrét feladatvállalások
7. Tanítás, tanulás, tanítványság
8. Az imádság gyakorlása

„Isten adja a növekedést, mert megígérte!”
Ámen

Utolsó módosítás: 2016.11.11
 
Gzülekezeti csendes vétvége Print

Minden amit tudnod kell, hogy jelentkezhess a


GYÜLEKEZETI CSENDES HÉTVÉGÉRE:

Dátum: június 1-3

Helyszín: Lesi tó (Mahanaim táborhely)

Részvételi díj:
120 RON/fő, 60RON/ 4-13 év között
O Ron 0-3 év között
*Kérünk szólj az irodán, ha az anyagiak miatt fontolgatod, hogy ne gyere, találunk megoldást, hogy eljöhess(etek)!

Étkezés:
Ha teheted, támogathatod a reggeliket otthonról hozott egyszerű csemegékkel(íz, zakuszka, szalonna, zöldség a kertből, és ha van időd, energiád a sütemény nagy ajándék)

Utazás:
saját gépjárművekkel
Indulás: péntek reggel
Vissza: vasárnap délután


*Akiknek nem áll rendelkezésükre jármű, szóljanak jelentkezéskor, hogy megszervezzük az utazást!
Jelentkezés: Tóth Emese irodavezetőnél    tel:0742182628

Utolsó módosítás: 2018.05.14
 
Áldott húsvéti ünnepet! Print

„Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok … Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” - 1Kor 15, 16-17. 20.

Van-e feltámadás? - az első húsvét óta élesen hangzik a kérdés. Ezzel alaposan szembesülve jövök rá, hogy nem kell ugrani és csupán a szavak szintjén megválaszolni a kérdést. Sokkal többről van itt szó annál, mint hogy az emberlét végességéről valamilyen általános, steril vallásos elmélkedésbe bocsátkozzam. Ezen a ponton már a megüresedni látszó szokások sem segítenek. „Ámde” - és ezt állítom magam is! - Jézus Krisztus feltámadásának jelenidejű történése nem engedi meg, hogy úgy folytassam életemet, mint eddig. Tetsvérek! Ez egy új életforma! Nem vegetálásról, nem csupán a biológiai élet által diktált és többé-kevésbbé kényszeredetten megélt napokról van itt szó. És nem is világhírű elméletek, sopánkodások, politikai/gazdasági egyezmények, tiszavirág-filozófiák fogják megoldani a fájó emberi életnek ezer kínzó sebét, az ifjúság elhelyezkedését, az erdélyi reformátusok félelmetes fogyását, hanem egyes-egyedül a feltámadott Jézus Krisztus új életet adó ereje. Ő tesz képessé arra, hogy a másik/a másság elfogadása úgy történjen, hogy ne kelljen feladjam identitásom. Ő tesz képessé arra, hogy a gyűlöletből szeretetre, a békételenségből békességre támadjak föl. Ő tesz képessé áldozatvállalásra.

Dicsőség ezért Neki! Alleluja!

vp

 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE – 2018.

Március 25.

Virágvasárnapi istentisztelet 10:00 órától

Március 26 - 31.

Bűnbánati istentiszteletek 18:00 órától

Március 30.

Nagypénteki istentisztelet 10:00 órától

Passió-istentisztelet 18:00 órától

Április 1., húsvét I. napja

Úrvacsorás istentisztelet 10:00 és 17:00 órától

A „Fébé” Otthonban 17:00 órától

Április 2., húsvét II. napja

Ünnepi istentisztelet 10:00 órától

Április 3., húsvét III. napja

Ünnepi istentisztelet 10:00 órától

Utolsó módosítás: 2018.03.28
 
TANÚSÁGTÉTEL A HITVALLÁS ÉVÉBEN Print

Tanúságtétel Isten szabadító hatalmáról

„Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é:

mert sok hamis próféta jött ki a világba.

Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét:

valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van.” (1János 4, 1–2)

Jó néhány héttel ezelőtt azért álltam ki a gyülekezet elé, hogy bizonyságot tegyek arról: eljött a Szabadító, szabad vagyok, és ti is azok vagytok – ha valaki ezt még nem tudná. Jézus békességet és szabadságot hozott, s ezt munkálja folyamatosan szívünkben. Van megoldása a csődbejutott emberi életnek.

Azonban meg kell említenem az „e világ fejedelmének” ténykedéseit is, egy másik természetfeletti hatalmat, amelyik többek között azt akarja elhitetni velünk, hogy ő valójában nem is létezik, pedig nagyon is létezik. Mindenkiben „birtoka” van, és mindenki felett képes hatalmat gyakorolni. Ezt a valakit a Biblia többféleképpen nevezi: Vádló, Sátán, „levegőbeli hatalmasság” stb. A Sátán „birtoka” az emberben a bűn, és az ember feletti hatalmát a bűnön keresztül gyakorolja. Jellemző tulajdonsága, hogy nem szokott a saját nevében jelentkezni, ő a nagy megtévesztő. A „világosság angyalaként” megtévesztő módon jelentkezik, és a gyanútlanul „ajtót nyitó” embert kirabolja, tönkreteszi, elhiteti. Azonban tetten érhető az okkult cselekedetekben, babonákban (lekopogás, fekete macska, kéményseprővel való találkozás, a szerencsét hozó négylevelű lóhere stb.), a spiritizmus gyakorlatában (halottidéző szeánszok, transzcendentális meditáció, szellemgyógyászat, parapszichológia, autogén tréning stb.), a jóslások igénybevételében (tenyérből, kávézaccból, kártyából; asztrológia, horoszkóp olvasása, álomfejtés álmoskönyvvel stb.), a Sátán imádásáig elmenően.

Nyolc évvel ezelőtt a „levegőbeli hatalmasságok” előtt én is ajtót nyitottam, és ámításának bedőltem. Amikor meghalt az én drága nagymamám, a magam számára nem tudtam feldolgozni ezt az eseményt. Mi akkoriban a családommal együtt Magyarországon éltünk, és Kolozsvárra már csak a temetésére tudtam hazajönni. Az iránta való szeretetem, utána való vágyakozásom arra késztetett, hogy őt mindenáron meglássam. Annyira szerettem volna még egyszer átölelni, találkozni, beszélgetni vele, hogy a halála után egy évvel elmentem egy halottidéző szeánszra, ahol megidéztem a „szellemét”. Éreztem a szeretetet, amit felém árasztott, és sikerült kérdéseimre is választ kapnom. Akkor azt hittem, hogy mindezek a megidézett nagymamám szellemétől jönnek.

Ezután egyre többet foglalkoztam az okkultizmussal. Ennek praktikáiról olvastam könyveket, újságokat, weboldalakat, megtanultam kártyából jósolni, naponta olvastam a horoszkópot, és ezek tanácsai alapján éltem napjaimat. Egyáltalán nem volt nehéz ezekhez hozzájutni, hiszen a tévéből, az internetről is folyamatosan árad ránk az ilyen jellegű információk sokasága, amit akár természetesnek is lehet venni, mivel naponta „bombáznak” velük, s bennünk fel sem merül, hogy ezek egész életünkre nézve mennyire ártalmasak lehetnek. Ezek az okkult cselekedetek az „ajtónyitót” közvetlen kapcsolatba hozzák az idegen szellemiséggel, és magukhoz láncolnak.

Velem is ez történt, s rövid időn belül életem és családom élete tönkremenni látszott. Teljes sötétségbe kerültem! Ezzel együtt azt is meg kellett tapasztaljuk, hogy néhány hónap leforgása alatt mindenünket elveszítettük: munkahelyünket, autónkat, házunkat, kutyánkat… békességünket. Történt mindez egy Budapest melleti faluban.

Ezekben a roppant nehéz időkben lakásunk egyik részét egy családnak adtuk ki albérletbe. Az egymás mellett élés során sokat beszélgettünk, s rövid időn belül kiderült, hogy valójában milyen hitetés áldozatai lettünk. Akkor ők arra biztattak, hogy kérjünk segítséget, és keressük meg a lelkipásztort.

Valamikor 2011 májusában férjem a felsőpakonyi református gyülekezet lelkipásztorával találkozott, és ekkor kapott egy listát, melyen ez állt: „Veszélyes tudatlanságok”. Férjemmel együtt kikerestük és olvasni kezdtük a Bibliában megjelölt helyeket. Az 5Móz 18:9–15, És 8:19–22, Lk 4:18, ApCsel 17:30 felsorolják a babonaságokat, jóslásokat, a spiritizmust, az ezekkel összefüggő dolgokat és ezek következményeit. Amikor ezt a kezembe adta, elkezdtem olvasni, a Szent Lélek pedig elkezdte a munkáját bennem, és rádöbbentett arra, milyen istenellenes dolgokat cselekedtem, és Istennek hátat fordító életet éltem.

2011. június 1-jén újjászülettem, új életet kaptam! SZERETETBŐL.

Ezt azért mondtam el, mert tudnotok kell arról, hogy milyen nagy dolgot cselekedett velem az Isten: megszabadított az igézett állapotomból; és hirdetem, hogy Isten kész veletek is nagy dolgokat cselekedni, ha megbékültök vele, és hozzá fordultok. Jézus nem azért jött a világba, hogy együttműködjön vagy kiegyezzen a Sátánnal, hanem azért jött, hogy legyőzze, hogy megdöntse hatalmát! Béküljetek meg Istennel, mert Ő mindenkinek vele való szövetséget kínál föl, vár rátok is. Mondj igent Istennek, és nemet a bűnnek.

Gutay Eliz

1 éves és 7 hónapos

u.i. Isten útmutatásával segítségként felhasználtam Cseri Kálmán lelkipásztor „A négyküllős kerék” (Immanuel Alapítvány, 2002) és Dr. Erdélyi Judit orvos „Természetgyógyászat az Ige mérlegén” (Evangéliumi/Primo Kiadó) című könyvét.

http://udvosseg.webs.com/termeszetgyogyaszat_az_ige_merlegen.html

Utolsó módosítás: 2013.08.15
 
A TÓKÖZI ÉS AZ ÉRDLIGETI TESTVÉRGYÜLEKEZET IFJAINAK KÖZÖS TÁBOROZÁSA Print

Honnan jöttetek?

Ebben az évben az érdligeti testvérgyülekezet ifjait a tóközi ifi fogadta vendégül, s ezzel mintegy folytatódni látszik a tavalyi közös táborozás lassan, de biztosan kialakuló hagyománya.

Táborozásunk helyszíne a Bucsin-hegy volt, a Parajdot és Gyergyóalfalút összekötő út 7-es kilométerkő közelében, a Kisküküllő partján fekvő Sion ház volt. A hegyi patak 24 ifjú 4 napos táborozásának „alaphangját” folyamatosan biztosította, mely a városi, és úgy általában önmagunkban hordozott alapzajra gyógyírként hatott.

Az ifitábor programjában a parajdi sóbánya meglátogatása, a szovátai Medve-tóban való pancsolás, az adrenalin szintet növelő, csapatépítő kalandpark bátor abszolválása, a „Só útján” (Parajd) való barangolás és az „iszapbírkózás” átélése szerepelt (lásd a képesbeszámolót).

A tábori élet mindennapjait keretbe foglalta a reggeli és az esti áhítat. A közös beszélgetések alapját a bibliai József-történet szolgáltatta. József testvérbátyainak a kistestvérük iránt tanúsított gyűlölete akkor ér a csúcspontra, amikor őt rabszolgának eladják egyiptomi kereskedőknek. Telnek az esztendők, s úgy tűnik, hogy Jákób családjában József eltűnése felett napirendre térnek. Amikor azonban Kánaán földjén súlyos éhinség kezdett tombolni, Jákób fiait kenyérért Egyiptomba kényszerült küldeni.

József ekkor már magas rangra emeltetett föl, ő rendelkezett Egyiptom összes gabonaraktárai felett.

Amikor József felismerte előtte leboruló testvéreit, első kérdése ez volt: Honnan jöttetek? A földrajzi toposz megjelölése kevésnek bizonyult. Addig nem kaphatnak életet mentő gabonát, míg erre a kérdésre őszintén nem válaszolnak! Kik ők valójában? A valódi tényállásnak megfelelő bemutatkozást nem lehet kikerülni.

Honnan jövök? Hová tartok? – előbb-utóbb szembesülnöm kell létem alapvető kérdéseivel.

„Becsületesek vagyunk“ – hangzik egyszer csak a válasz. S ebben igaza is van a testvérek szóvívőjének, hiszen Egyiptomba nem kémkedni jöttek. Csakhogy ennél sokkal mélyebbről kell érkeznie a válasznak! Onnan, ahonnan egyszercsak minden emberi becsületességem megkérdőjeleződik. Mert saját becsületességem alapján megállni azelőtt, akit „gonosz kezeimmel keresztfára feszítve megöltem”, nem lehet!

Azon túlmenően, hogy a bucsini táborba Érdről és Kolozsvárról érkeztünk, Isten igéje – minden időben – önmagunkhoz, a felebaráthoz, végső soron a Jézus Krisztusban adott felemeltetésünkhöz kíván megérkeztetni. Nagy változás történik azok életében, akik meghallják és elfogadják a ma is érvényben levő, Istentől jövő örömteli üzenetet: „Azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.” És: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.(1Móz 45, 7. 50, 20)

Közös programunkat Kolozsváron folytattuk. Városnézés, bowlingozás mellett, közösen elkészítettük a csoportunkról készült fotó bekeretezését és nevünk aláírásával hitelesítettük azt, hogy ezáltal az egymás el/befogadásának dokumentumát vegyük magunkhoz.

Vasárnap, közös istentiszteletünk alkalmával, amikor is Literáty Zoltán, a testvérgyülekezet lelkipásztora hirdette az igét, Istennek adtunk hálát megőriztetésünkért, az átélt élményekért, s végsősoron azért, hogy immáron nem valamilyen kényszerűségből, hanem a megtartó szeretet megtapasztalóiként, az imádat és a hódolat lelkületébőlmeghajtjuk térdünket mennyei Atyánk előtt.

 

Mi a lényege egy tábornak, ha nem önmagunk megismerése, önmagunk felismerése másokban? A tábor leg-leg pontja a mászkálás volt, amikor nem klisséként jelent meg a csapatszellem, a határaink érzékelése, testünk elvállalása, hanem konkrét, kézzel fogható módon. Néha József volt az áhítatok főszereplője, néha én, néha te, néha ő, néha mi, néha ti, néha ők. Röviden: a tábor megállt a lábán, kérdés, hogy kién. (Bence)

Nekem nagyon tetszett, hogy a tábor precízen volt megszervezve, mindkét csapat [érdligeti és tóközi] összekovácsolását célozta meg. A másik kedvencem az esti programok voltak: az áhítat és a tábortűzÉs nem utolsósorban a társaság tetszett nagyon, ami ugyebár nagyon ritka. (Balázs)

A tóközi IFI-sek együtt töltöttek egy teljes hetet az érdligeti református ifjakkal, a bucsini CE táborban. Ez alatt a hét alatt több környékbeli érdekességet meglátogattunk, és egyuttal végig kísértük a bibliai József történetét. Én személyesen nagyon jól éreztem magam, szép volt az idő, ezt teljes mértékben ki is használtuk: fürödtünk a Medve tóban, röplabdáztunk, mászkáltunk a kalandparkban. (Áron)

Utolsó módosítás: 2013.07.30
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next  End  »

Page 15 of 36
NAPI IGE
"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." Zsolt 5,12b
Hírek

2019 November 22
2019 October 10
2019 September 14
TÓKÖZHÍR
Újdonságok