Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség
JÉZUS - ÉN - MI Print

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség

Kükülő u./Str. Tirnavelor 32

JÉZUS ÉN – MI

Növekedésem Jézusban, és ennek gyümölcsei házasságomban

és családomban.

Febr. 21. (Kedd), 19:00 óra – Jézussal a pusztában

Febr. 22. (Szerda), 19:00 óra – Jézus és én.

A Jézussal való személyes kapcsolat zavarai és keskeny útja.

Febr. 23. (Csütörtök), 19:00 óra – Jézus és mi.

Jézus és a házasságkapcsolatunk konfliktusai, és a megoldások

Febr. 24. (Péntek), 19:00 óra – Jézus és a családunk.

Több nemzedék külön, vagy/és együtt?

 

Igehirdető/előadó:

Szarka Miklós

református lelkipásztor/családterapeuta – Budapest.

 

Szerda és Csütörtök, 17:00 óra – Beszélgetés ifjakkal a társkeresés témakörében.

Helyszín: Templomunk imaterme.

Az elhangzott igehirdetés/előadások meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Bán Alpár V. éves teológus kibocsátása a közép-ázsiai misszióba Print

Az istentiszteleten a Luk 7, 36-5o alapján Horváth Levente szolgált, és ez utóbbi 5o. verset mondta Alpár fölött áldásként is: "A te hited megtartott téged, menj békességgel!" Magyarné Balogh Erzsébet imádkozott az Úrasztalánál letérdelő misszionáriusért, aki „nagyon eladósodott” (tehát: Jézust nagyon szerető) emberként küldtünk ki mi, eladósodott testvérei az eladósodott pogányok közé.

Daray Attila a gyülekezet presbitériumának a nevében szólt Alpárhoz néhány biztató szót.  Mind a menyasszonya, mind a gyülekezet el kellett végül engedje azt, aki a közösség egyik láncszemeként mindannyiunkat magával vitt Ázsiába.

A tóközi gyülekezet közel 8oo lejt tett a perselybe a kibocsátó istentiszteleten, amit Alpár küldetésére szántak, és az egyénileg elköteleződő rendszeres adakozókon kívül mások is gyűjtöttek, pl. az erdélyi Fike. Teológus társai egy hegymászó bakanccsal lepték meg, amire ők adták össze a pénzt.

KÖSZÖNJÜK IMÁITOKAT ÉS TÁMOGATÁSOTOKAT, hisz AKI TISZTELI JÉZUS VÉGRENDELETÉT AZ MIND ALPÁRRAL MENT, SENKI SE MARADJON ITTHON, HA HISZÜNK ABBAN HOGY EZ KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ! Ha egy tag teszi, akkor az egész test teszi, ha egy tag örül, vele együtt örül az egész test, ha egy szenved, vele együtt ... tudjátok ugye?

Utolsó módosítás: 2012.02.12
 
Képes beszámoló a reformáció ünnepéről Print

Tordai Soós Kata, a Református Montessori igazgatója, megköszöni Gárdonyi Zsolt orgonaművésznek az iskola javára adott hangversenyt.

Farkas utcai templomban, reformáció ünnepén Gárdonyi Zsolt orgonaművész köszönti az egybegyűlteket, és ismerteti az általa előadott genfi zsoltárdallamokra és Luther-dallamokra komponált orgonakorálokat.

A Tóközi egyházközség vegyeskara együtt az Alsóvárosi egyházközség vegyeskarával Gárdony Zoltán műveket adnak elő. Vezényel Adorjáni Katalin, orgonán kisér Boldizsár Katalin.
a Magyar Pedagógusok kamarakórusa Gárdonyi Zoltán műveket adnak elő. Vezényel Bedő Ágnes.
Gárdonyi Zsolt orgonakorálokat játszik és felesége Susanne a regisztrációt biztosítja.

Itt meghallgatható néhány ének is!

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Lelkészjelentés a 2011. esztendőről Print

(Kivonatosan ismertetett Lelkészjelentés)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2, 6-7)

Az igéből a gyülekezetépítés programját meghatározó vezérelvet olvashatjuk ki. A hitben való növekedés aspektusai a következők:

  1. ahogyan elfogadtátok Jézus Krisztust ... éljetek is úgy – Isten szerinti élet.

  2. ahogyan meggyökereztetek … épüljetek fel – lelki növekedés.

  3. ahogyan tanultátok … erősödjetek meg az igazságban – a “másképpen” való gondolkodás.

A népegyházi mivolt túlhaladásában a személyes hitélet megélése a központi kérdés, amely az egyháztagság alapfeltétele. Ez a személyreszabott, fölbecsülhetetlen felfedezés teszi hitvallóvá a tagokat. És a hitvalló tagok jelenléte a gyülekezetben szükségszerüen missziót generál. S a missziós terület a népegyházi mivoltban adva van.

Gyülekezeti életünk számokban:

Számítógépes nyilvántartásunkban 1713 lelket jegyzünk. A kiköltözések számának (31) tudható be a 23 lélekre tehető általános apadás száma (ebben benne van az egy lélekkel való természetes szaporulat száma is: egy személlyel többet kereszteltünk, mint temettünk).

Érdekességként említem meg: az őszi népszámlálás idevonatkozó adata szerint Kolozsváron 49 426 magyar emberből 31 082 -en vallották magukat reformátusoknak. A reformátusok több mint 7,5 ezer lelket vesztettek (!): 38 779 hívet számláltak 2002-ben, 2011 végén viszont már csak 31 082-en voltak (18 százalékos fogyás).

Kolozsvár összreformátusságának száma azonban, a 12 református gyülekezet népmozgalmi adatainak jelentése alapján 22 536 lélek.

Vajon a különbség, 8 546 református hol éli hitéletét? Városunkban minimum még 3 református gyülekezetet lehetne alapítani/plántálni!

(A romániai magyarság népszámlálási adatai: 1977 – 1, 71 millió. 1992 – 1, 62 millió. 2002 – 1, 43 millió. 2011 -1, 24 millió).

Bibliakörök

Gyülekezetünkben 3 kör működik heti rendszerességgel (vasárnap: átlag 15, szerda: átlag 8, péntek: átlag 14). Az elmúlt esztendőben, két alkalommal a 3 kör közös találkozójára is sor került. Ezt erősítendő, ami hatékony és a gyülekezet egészére is kihat, a csendeshétvégek közös átélése (tavaszi és téli): Hargita Ker. Tábor és Dorcas Camping – Vekeri tó/Debrecen. Sokakat éppen ez alkalmak indítottak arra, h bekapcsolódjanak a gyülekezetünkbe (számszerű adatot még nem tudok).

Ezen a ponton nagy szerepet játszanak a bibliakör tagjainak hivogató bátorsága. Így válnak a bibliakörösök hatékony gyülekezetépítőkké.

A bibliakörök mellett, gyülekezetünk életébe egyre erőteljesebben épül be az Alpha kurzus/Keresztkérdések név alatt ismert evangelizációs módszer. 2011 -ben két Alpha-kurzus sorozatot szerveztünk (tavasszal és ősszel), és a gyülekezetépítés vonatkozásában egyre hatékonyabbnak bizonyul. Ennek eredményei – reménységünk szerint – hosszútávon meg fognak mutatkozni.

Gyülekezetünk egyre elkötelezettebben vesz részt a külmisszió szolgálatában. Az ide vonatkozó igei tanítás és a Horváth Levente lp/presbiter külmisszió irányában tanusított elkötelezettsége, meghozza a gyümölcsét: egyre öntudatosabban éljük hitéletünket az élesben történő külmisszió frontvonalain is. Balázs Zsuzsa misszionárius szolgálatát az újgorok között (Kína) lelkileg és anyagilag támogatjuk. Részt vállaltunk a Genézius Társaság által kezdeményezett, diakónia arcéllel rendelkező kenyai misszióban is, és ezt a 2012 -es esztendőben folytatni kívánjuk: iskolás gyermekek adoptálása és az iskola felépítése területein.

Gyülekezetünkben történő istentisztelet keretében, Bán Alpár V. éves teológust közép-ázsiai misszióba fogjuk kibocsátani, és támogatni. [Megtörtént 2012 jan. 29 -én - szerk.megj.]

Gyülekezeti életünk központi “Célja” közöttünk van – Őt, Jézus Krisztust újból és újból fölfedezni, vonzásába kerülni egyéni és közösségi életünk elemi érdeke.

Utolsó módosítás: 2012.03.09
 
Reformáció ünnepe Print

Hangverseny

Reformáció Ünnepén

 

Gárdonyi Zsolt orgonaművész

 

Kolozsvár-Belvárosi (Farkas utca) Református Egyházközség templomában

2011 október 31 -én, 18:00 óra.


 

Műsoron

 

Gárdonyi Zoltán (1906 – 1986)

Prelúdium “Erős vár a mi Istenünk”

 

Tartsd meg hazánkat, Isten!

Háromszólamú kánon. Szöveg: Gárdonyi Zoltán

 

Psalmus Poenitentialis – az 51. Genfi Zsoltár

Háromszólamú vegyeskarra és orgonára

 

Előadja az Alsóvárosi Egyházközség Vegyeskara.

Karvezető: Adorjáni Katalin. Orgonán kísér Adorjáni Ágota.

 

Gárdonyi Zsolt (*1946)

Öt orgonakorál Genfi Zsoltárdallamokra

Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk

Az Úr bír az egész földdel

Örvendj egész föld az Istennek

Adjatok hálát az Istennek

Úrnak szolgái mindnyájan

 

Gárdonyi Zoltán

Négy kórusmű négyszólamú vegyeskarra

 

Bocsáss meg Úr Isten (Balassi Bálint)

A 107. Genfi Zsoltár

A 148. Zsoltár

Szívemnek kősziklája (Zsolt. 73, 26)

 

Előadja a Kolozsvári Magyar Pedagógusok Kamarakórusa

Karvezető: Bedő Ágnes.

 

Gárdonyi Zsolt

Három orgonakorál Luther-dallamokra

Bűnösök hozzád kiáltunk

Úr Isten, te tarts meg minket

Mennyből jövök most hozzátok

 

Gárdonyi Zoltán

Légy hív mindhalálig! (Jel 2, 10)

Háromszólamú kánon orgonakisérettel

 

Előadja a Tóközi Egyházközség Vegyeskara

Karvezető: Visky M. Krisztina. Orgonán kísér: Boldizsár Katalin.

 

Az Isten emberének imádsága (90. Zsoltár)

Négyszólamú vegyeskarra és orgonára

 

Közösen előadja a Tóközi Egyházközség Vegyeskara és az Alsóvárosi Egyházközség Vegyeskara.

Vezényel: Adorjáni Katalin. Orgonán kísér Adorjáni Ágota.

 

Magasztaltassék fel az Úr! (40. Zsoltár)

Négyszólamú vegyeskarra és orgonára

 

Közösen előadja a Tóközi Egyházközség Vegyeskara és a Kolozsvári Magyar Pedagógusok Kamarakórusa

Vezényel: Bedő Ágnes. Orgonán kísér Miklós Noémi.


Itt meghallgatható néhány ének is!

Gárdonyi Zsolt 1946. március 21-én, J. S. Bach születési évfordulóján Budapesten látta meg a napvilágot. Huszonkétéves koráig szülővárosában, Budapesten Sugár Rezső, Gergely Ferenc, Ferenczi György, Szervánszky Endre és Farkas Ferenc tanítványaként folytatta tanulmányait. 1968-ban Németországba települt, neve azóta zeneszerzőként és világszerte koncertező orgonaművészként vált ismertté. 1979-ben Bajor Állami Díjat kapott, 1980 óta Würzburgban a Zeneművészeti Főiskola professzora. Sokrétű tevékenységét hanglemez- és rádiófelvételek, zeneelméleti publikációk, valamint európai és amerikai főiskolákon tartott mesterkurzusai és vendégelőadásai dokumentálják. 2000 -ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címével, 2011 -ben a Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérmével tüntették ki.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
«  Start  Prev  31  32  33  34  35  36  37  Next  End  »

Page 37 of 37
NAPI IGE
"Tartsátok meg parancsolataimat és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr." 3Moz 22,31
Hírek

2020 April 10
2020 January 10
2019 December 13
TÓKÖZHÍR
Újdonságok