Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 10 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
CARAVAGGIO TERMINAL
Beszámoló

Rendező: Robert Woodruff (USA)

Szöveg, dramaturgia: Visky András

Caravaggio: “… a rangot megveti, nem lesz belőle aranyláncos akadémikus például, holott az akadémikusok, akik közül többen a legádázabb ellenségei is voltak, fogcsikorgatva elismerik, hogy a késő reneszánsz és a kora barokk legnagyobb tehetségével van dolguk. Egy kényelmetlen ember, akinek a szentség kiáradásáról talán a legmélyebb tapasztalatai voltak a nyugati kultúrában ...” (VA)

Január 19 -én, hétfő este sikerült együtt megnézni, majd ezt követően a színház studiótermében, “azon melegében” közösen megbeszélni a “Caravaggio Terminál” című színházi előadást. A beszélgetés meghívottai: Kocziszky Éva (Budapest), Láng Zsolt (Marosvásárhely), Berszán István (Kolozsvár). A házigazda szerepét Visky András, a színdarab szerzője vállalta magára.

Reflexiók:

Visky András azt kívánta, a tegnap esti előadás végén, hogy az éjjel ne aludjunk, elmélkedjünk a látottak és hallottak felett.
Én ezt meg is tettem.

Olyan nagy öröm van a szívemben, azért is, hogy együtt - bétásokkal és nemcsak - ott lehettünk az előadáson, de főleg azért, hogy másodjára láttam az előadást, és azt együtt megbeszélve, sokkal többet megértettem - vagy csak úgy gondolom!? -, de az is lehet, hogy egy új dolog született meg a szívemben.

Láng Zsolt által elmondott gondolat is a szívemből szólt, hogy ti. a nézőkben történik meg a csoda, amikor elfeledkezek magamról és érzem, hogy ez én vagyok, rólam szól, én játszom a „szerepet”.

Jó volt a meghívottakkal a beszélgetés, mert kikristályosodott bennem az, hogy én másképp látok dolgokat.
Kocziszky Éva emlegette, hogy neki a halál jutott eszébe a sok fekete szárnyú angyalok láttán, meg hogy nem érezte az élettel való harcot.

DE bizony én pedig azt is éreztem, hogy ott volt a Lélek keresése is! Sokat foglakoznak azzal, hogy a test olyan erőtlen, üres a Lélek nélkül – nagyon tetszett, amikor a tüdőről volt szó, fantasztikus felismerés volt az, hogy a tüdő formája az angyalszárnyához hasonlítható!

Csodálatosan hatott rám az, amikor Caravaggio becsukott szemmel elképzeli a modelljeit, festményeinek részleteit.
Itt érzem én a "meztelenséget", amikor képes egy ember ilyen szinten kiüresedni önmagától.

Értitek-e azt, amit mondok? Amikor már nem úgy élünk, hogy önmagunkat és a mellettünk élőket alakoskodásainkkal folyton-folyvást becsapjuk … Kedveseim ez nem az élet?!

Fizikailag lemeztelenedve?! - engem, személyszerint, zavarba hozott volna, vagy elvonta volna a figyelmemet a lényegről. Ahogyan András mondta, tényleg azzal van tele a sajtó, tv, a média.

Nem utolsó sorban a Berszán István gondolata is nagyon felemelő volt, amikor én akarom megmenteni Istent, amikor magamon kívül keresem a „művészt”. Köszönöm Nektek!

(Azzal a jelenettel nem tudtam, mit kezdeni, amikor Carvaggio a lány hátán tetovál, operál …?) A lábak, h miért voltak feketék ... csak sejtem.

Isten áldjon, és kívánok sok ilyen drága felismerést: ” A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy, így van mindenki, aki Lélektől született.” (Ján.3, 8) Gyöngyi

Kedves Gyöngyi,

nagyon köszönöm gondolataid nyilt bevállalását.

Rám is nagy hatással volt az azon melegében történt megbeszéléssel egybekapcsolt előadás. Engem különösképpen a "szent terek" sterilitása foglalkoztatott/tat: az az állapot ez, amikor annyira "jó" embernek tudom magam, vallásos tézisekkel alaposan fölvértezve, hogy úgy igazán nem kívánom az evangéliumot. Pedig a "szent tér" belakása a "mocskos lábuak" számára adatott, és folyamatosan adatik. Micsoda frenetikus örvendezést lehetne átélni - egy másik hasonló gondolat mentén - a "pestis" feletti győzelem megtapasztalóiként! Márpedig a gyülekezet most is - ld. a szakirodalmat: Biblia - a "pestis" feletti győzelem ünneplők közössége. Péter

Gyöngyi drága! Milyen vagány, hogy ilyen bátor és őszinte vagy! És vetted a fáradtságot leírni a gondolataidat. Én, személy szerint nagyon örülök és köszönöm! Nekem fantasztikus élmény volt, hogy előttem, mellettem, hátam mögött éreztem a bétát :-)))) Ezért is vállaltam be már harmadjára az előadást, - mindig más egy kicsit! Hiszem, hogy a színpadra is jutott a sugárzásból. Shalom! Réka

Kedves Gyöngyi! Kedves Gyülekezet!

Köszönöm a figyelmes és szeretetteljes szervezést, valamint mindenkinek a csendes és intenzív jelenlétét.

Nagyon sokat jelent a színészeknek, talán érzitek ezt, hogy egy kolozsvári református gyülekezet tagjai számára fontos a munkájuk - ez bizony önmagában is a szeretet bizonyságtétele részetekről.

Igazán hálás vagyok nektek mindannyiótoknak, hogy eljöttetek és megnéztétek ezt a nagyon is nehéz, egyáltalán nem szórakoztató darabot, amelynek a megírása, majd a próbái során talán a legmesszebb mentem el a hitre és megváltásra való szorultságunk nyilvános beismerésében.

Megéltem azt, amivel minden bizonnyal az első keresztények, és azóta minden hívő ember szembesül: az evangélium centrumában a feltámadás üzenete van, ennek a személyes hite, komolysága és boldogsága tesz bennünket teljesen emberré és Krisztus tanítványaivá.

Ha volna igazán bátorságom, akkor a legközelebbi darabomat Pál apostolról írnám: tulajdonképpen kizárólag a tövisről, erről a titokzatos, nagyon személyes, finom szemérmességgel emlegetett teherről, amit a testében hordoz, és amitől Isten soha nem szabadította meg őt... De a bátorsághoz testvérek kellenek, ezek a tegnap esti tekintetetek, amelyek Krisztus valóságos testére emlékeztetnek engem.

Isten áldjon és őrizzen benneteket!

Kisebb, most éppen nagyon hálás testvéretek:

András

Utolsó módosítás: 2015.01.22
 
EGYETEMES IMAHÉT - 2015
Hírek

Imahét
a Krisztus-hívők egységéért


2015. január 18-25.

Az elhangzott igehirdetések  meghallgathatóak itt.

 

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4, 7)

Bibliaolvasás: Jn 4, 1-42

1. nap (vasárnap, 10:00) KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4, 4)                                                      Dr. Kiss Jenő teológiai tanár (Kolozsvár)

1Móz 24, 10-33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8, 1-7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4, 1-4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap (hétfő, 19:00) BEVÁDOLÁS I.

Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4, 6)                                      ifj. Berke Sándor (Kolozsvár)
1Móz 29, 1-14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1, 10-18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé”
Jn 4, 5-6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap (kedd, 19:00) BEVÁDOLÁS II.

Nincs férjem” (Jn 4, 17)                                                                                   Dr. Nagy Alpár (Egeres)
2Kir 17, 24-34 Asszíria meghódította Samáriát
Zsolt 139, 1-12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem”
Róm 7, 1-4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4, 16-19 „Nincs férjem”

4. nap (szerda, 19:00) LEMONDÁS

Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4, 28)                                         Török-Csingó Adorján (Mezőkeszű)
1Móz 11, 31-12, 4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és megáldja
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10, 9-20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4, 25-28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap (csütörtök, 19:00) KINYILATKOZTATÁS

Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4, 11)                                         Liviu Jitianu r. kat. tanár
1Móz 46, 1-7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2, 1-11 A pünkösd napja
Jn 4, 7-15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély”

6. nap (péntek, 19:00) BIZONYSÁG

Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4, 14)                         Lukács Angéla (Köröskisjenő)
2Móz 2, 15-22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék
1Jn 4, 16-21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4, 11-15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap (szombat, 19:00) BIZONYSÁG

Adj innom” (Jn 4, 7)                                                                                         Nagy Tibor (Kide)
4Móz 20, 1-11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál
Zsolt 119, 10-20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15, 2-7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4, 7-15 „Adj innom”

8. nap (vasárnap, 10:00) TANÚSÁGTÉTEL

Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4, 39)                            Visky Péter
2Móz 3, 13-15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 Az Úr életben tart minket
Róm 10, 14-17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4, 27-30. 39-40 Sokan hittek benne az asszony szava miattUtolsó módosítás: 2015.01.22
 
2015
Hírek

“Boldog új élet”

Kívánjuk a “boldog új évet”, de valójában az idő napról-napra, folytonosan a régi marad. A szívből fakadó jókívánság sem tudja azt úgy igazán újjá tenni. És őszintén megvallva, ennek mi nagyon is tudatában vagyunk, de hát a szokás kötelez.

Az ünnepek alatt holland barátomtól email levélben üdvözlő sorokat kaptam. Kedveskedni kívánt nekem, és ezért magyar nyelven írta az ismert jókívánságot: Áldott karácsonyt és boldog új élet!

Az elírt szó – élet/évet – számomra gazdag jelentéssel telítődött: úgy igazán, a megújult ember számára lehetnek boldogok a napok, a hónapok, az esztendők.

Mindennap halljuk a bús kifakadásokat, hogy rossz világot élünk! És ez igaz is. De nem kell elfelejteni, hogy amilyen az ember, olyan a világ.

Az újjászületés csodájában éppen az lesz megtapasztalható, hogy újjá lesz minden. Az újjászületett ember nem is magán veszi észre elsősorban a nagy változást, hanem a környezetén: egyszercsak azt látja, hogy felesége nem olyan házsártos, vagy férje nem olyan durva, mint eddig; hogy a gyermekek mintha engedelmesebbek lennének; a munkatársak is elnézőbbek, megértőbbek … egyszóval azt látja, hogy a “régiek elmúltak, ímé mindenek megújultak".

Ó, bárcsak ez ÚJ után vágyakoznánk ez új esztendőben!

Boldog új életet kívánok!

vp

Utolsó módosítás: 2015.01.22
 
Adventi Zenés Istentisztelet
Beszámoló

Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét.
Advent 3. vasárnapján az Adventi Zenés Istentisztelet 18. kiadását értük meg. A Sömá zeneegyüttes és a gyülekezetünk énekkarának közreműködésével, a gyülekezetünk közösségében az együtténeklés fölszabadító élményét tapasztaltuk meg.
A vasárnapi iskolás gyermekek éneke alatt, az adventi koszorun meggyúlt a 3. gyertya is.
Ekkor történt az első éves konfirmandusok bemutatkozása is.
A szánkba adott "új ének" folyamatosan Isten szabadítását énekli. Énekeljetek új éneket az Urnak.

Adventi Zenés Istentisztelet

 

 

Az adventi koszorun már a 3. gyertya is világit.

 

 

A vasárnapi iskolás gyermekekkel közösen énekeltük a "Kis telefonom van nekem" kezdetű éneket.

 

 

Gyülekezetünk énekkara hangszerek kíséretében a D. Buxtehude: Most zendülj énekszó című éneket énekelte.

 

 

Az elsőéves konfirmandusok a gyülekezet előtt mutatkoztak be.

 

 

Adventi vásár és szeretetvendégség

Utolsó módosítás: 2015.01.22
 
TÖREDÉKEK - képzőművészeti kiállítás
Hírek

Templomunk imatermében, advent 4. vasárnapján (december 21), a délelőtti istentisztelet után, a kiállítást ünnepélyesen megnyitjuk.
Szeretettel várunk.

Ünnepélyes keretek között, templomunk imatermében, Visky András író megnyitotta a Töredékek című kiállítást, mely Koncz-Münich Judith és Koncz-Münich András művészházaspár munkáit - festmény és kerámia - mutatja be. A kiállított műalkotások január 16 -ig tekinthetőek meg. Itt meghallgatható

Utolsó módosítás: 2014.12.22
 
Karácsonyi hivogató
Hírek

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség Presbitériuma meghívja Önt és kedves családját a karácsonyi ünnepkör alkalmaira.

“ … üdvözítő született ma nektek.” Lk 2, 11.

Számunkra Isten nemcsak a fölfoghatatlan Mindenható Isten akar lenni, hanem ember is. Ebből neki semmi haszna nem lett, erre neki nem volt szüksége – ezt a csodát értünk tette! A karácsonyi esemény olyan történéssé lett, mely nekünk, velünk és értünk történik meg.

Nektek – nem kérdi kik vagyunk, értjük-e a bejelentett hírt vagy nem, jó és vallásos emberek vagyunk-e vagy nem. Mi vagyunk azok, akikért ez történt!

Az Úr angyala – például e levél által is – rád mutat, és azt mondja: neked! E híradás közösen érint minket, mint olyanokat, akik mindnyájan együtt kapjuk az ajándékok ajándékát Jézus Krisztust, Üdvözítőnket.

A gyülekezeti élet minden időben és minden helyen ezen a földön az Üdvözítővel való közösségből bontakozik ki és áll fenn. Ott ahol nincs személyes kapcsolódás az Üdvözítővel, ott nincs közösség egymással sem, és ahol nincs közösség egymással, ott nincs közösség az Üdvözítővel sem. Egyik nincs a másik nélkül. A tóközi gyülekezetünk sem létezhetne a Megváltó Jézus Krisztussal való kapcsolatunk nélkül. Jertek és erősödjünk a Vele és az egymáshoz való kapcsolódásunkban.

Áldott karácsonyi ünnepeket és élő reménységgel áthatott új esztendőt kívánunk,

Kozma András                                                  Maneszes Márton

Visky Péter                                                        Szakács Levente

lelkipásztorok                                                   gondnokok

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE - 2014

December 14., advent III. vasárnapja

10:00 – adventi zenés istentiszteletÚj éneket adott a számba (Zsolt 40, 4)

Adventi vásár és szeretetvendégség

18:00 – Adventi vacsora

December 19-20. 22-23 – 18:00 Karácsonyra előkészítő istentiszteletek

December 21., advent IV. vasárnapja

10:00 – Istentisztelet

11:00 – Képzőművészeti kiállítás: Töredékek

17:00 – Istentisztelet a Fébé Otthonban

December 24., Szenteste

17:00 – vallásórás gyermekeink karácsonyi köszöntője

18:00 – karácsonyi áhitat (templom alagsorában)

December 25., karácsony I. napja

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

17:00 - Úrvacsorás istentisztelet a Fébé Otthonban

December 26., karácsony II. napja

10:00 – Istentisztelet

17:00 – Istentisztelet (a templom imatermében)

December 27., karácsony III. napja

10:00 – Keresztelői istentisztelet

December 28., az év utolsó vasárnapja

10:00 – Istentisztelet

17:00 – Istentisztelet a Fébé Otthonban

December 31.

18:00 – Óesztendei istentisztelet

2015 Január 1.

10:00 – Újesztendei istentisztelet

Utolsó módosítás: 2014.12.13
 
Alpha Csendeshétvége 2014 őszén
Beszámoló

A tóközi gyülekezetnek még egészen friss tagja vagyok, mégis túl egy Alpha Klubos beszélgetéssorozaton, valamint a kapcsolódó családos Csendes Hétvégén.

Ami nagyszerű volt, mert egyszerű volt. Nemes, igazán derűs és fuvallatokkal teli. Azt hiszem, kivétel nélkül mindannyian éreztük azt, hogy "A  szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását de nem tudod honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki Lélektől született." Jn 3, 8

Játék is volt, kettő. Mindkettő emlékezetes élményként raktározódott el bennem. Az egyik játék lehetőséget kínált arra, hogy a csoportban megmutatkozzék az összetartó, támogató erő, hogy felfigyeljünk, a közösség tükör is számunkra, amelyben megpillanthatjuk esendőségünket és ugyanabban a percben megérezhetjük: a problémáinkat Isten mellett bátran rábízhatjuk a közösségre is, így válnak azok esetlegessé, megoldhatóvá vagy mulandóvá. Ezzel szemben a másik játék, ami eredetileg egy kis vidám önismereti gyakorlat volt,  az én figyelmemet arra is felhívta, hogy bár valamilyen módon mindenki illeszkedik a közösségbe, az egyéni különbözőségek teljes mivoltukban érvényre jutnak. Hát ettől éreztem én olyan emberinek, olyan valóságosnak a jelenlétünket. A Lélek jelenlétét.

Lázár Andrea

Fotóbeszámoló

Utolsó módosítás: 2014.12.09
 
Adventi evangelizációs hét
Hírek

Minden kiderül

Az evangelizáción elhangzott szolgálatok meghallgathatóak itt.Adventi evangelizációs hét nov. 24. – 30. között


A fenyegetettségek közepette miként lehetne biztonságosan élni? Tényleg bölcsebb dolog hallgatni? Vajon az élettapasztalat, mint tanító mester elegendő-e ahhoz, hogy tudjam mit és hogyan kell szólni, cselekedni? Van-e olyan félelem, mely javamat szolgálhatja?

Észrevétlenül vagy akár nyíltan is, nap mint nap küzdünk azért, hogy biztonságos életet éljünk. Szeretnénk elegendő pénzt, saját lakást és autót, hosszú-távra szóló munkahelyet, gyermekeinknek jövedelmező szakmát biztosítani. Ugyanakkor nagyon gyakran félünk kimondani dolgokat, tartunk a kockázatos kijelentésektől, döntésektől, elhárítunk problémákat, kérdéseket, állapotokat, amelyek kihoznának bennünket a konfort-zónánkból, s tesszük mindezt azért, hogy garantáljuk önmagunk számára a biztonságot.

Azonban, vannak olyan felismerések is, amelyek azt sugallják: az emberi biztonság ideig-óráig tart és nem nyugtat meg. Békességet szerettünk volna és jólétet, de boldogtalanok vagyunk.

A hozzánk közelálló emberekben való csalódásaink, az összedőlt kártyavár-tapasztalatok sokasága, a csődöt mondott stratégiáink elbizonytalanítanak.

Akkor hát, mi hozhat igazi biztonságot? Mire alapozzuk az életünket?

Nov. 24 (hétfő), 19:00 óra: Miért jobb a háztetőn, mint a házban?

Nov. 25 (kedd), 19:óra: Életet mentő félelem

Nov. 26 (szerda), 19:00 óra: Saját biztonságomért mit mondjak?

Nov. 27 (csütörtök), 19:00 óra: Saját biztonságomért mit tegyek?

Nov. 28 (péntek), 19:00 óra: A meghosszabbított élet

Nov. 29 (szombat), 19:00 óra: A ráadás csodája

Nov. 30 (Advent I.), 10:00 óra: Kincs, ami van. Vigyázzatok!

Meghívott lelkipásztorok:


R. Szabó István

Bántó Csilla és Szilveszter

ifj. Visky István

Mike Pál


Közreműködnek:

Élő kövek

Sömá

zeneegyüttesek

<a href="/index.php?option=com_content&id=123&Itemid=4" target="_parent" rel="contents" style="border: #31ac29 outset;">Az evangelizáción elhangzott szolgálatok meghallgathatóak itt.</a>
Utolsó módosítás: 2014.12.09
 
Istentisztelet Másként - 2014 október 26
Istentisztelet másként

Sokszor elhangzik, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Ehhez hozzá lehet tenni azt is, hogy annyiféleképpen dicsérjük Istent kis istentiszteleteinken, hol a hétköznapokban, hol a templomban. Fontos viszont, hogy dicsérjük Istent, megéljük a hitünket, megtaláljuk ennek idejét, módját a magunk életében, közösségi szinten pedig lehetőség nyíljon mindenki számára, aki a vasárnap délelőtti istentiszteleten kívül más formákat is szívesen kipróbál az istentisztelet megélésére.

Október 26-án, délután 18 órakor került sor az első másféle istentiszteletre: a teaházszerűen átrendezett kisteremben a Hit által tiltakozom témában hallgattuk meg Nagy Alpár lelkész/tanár gondolatait. A szervezők kisebb létszámra számítottak, ennek ellenére azonban lelkes társaság töltötte meg a termet. Visky Anna moderálása és a Sömá együttes éneklése alatt összehangolódtunk, s mire Bence témafelvezető slamjét meghallgattuk (megtekinthető itt is: https://www.youtube.com/watch?v=gRibsf-ikhE), már valamennyien feszülten vártuk a téma további kibontakozását. Az előadás igencsak összetett volt, azonban egy főbb gondolat köré szerveződött, melyre aztán a beszélgetést követően is kitértünk: a tiltakozás jó, ha belülről, meggyőződésből fakad, nem pedig üres vagy tömegnyomás hatására történő megnyilvánulás.

Az alkalmat közös sütizés, teázás zárta, így többen visszamaradtak tovább is beszélgetni. Üdítően jó hatása volt a vegyes, érdekelt, jó hangulatban feloldódott társaságnak, és hálásak voltunk annak a csapatnak is, aki a szervezésbe ennyire összeforrottan, együttes erővel bevetette magát, nem különben pedig Kupás Marika néninek, aki házi süteménnyel lepett meg minket minden felkérés nélkül – sütemények felajánlását máskor is szívesen fogadjuk! A Sömá részére 50 lej adomány gyűlt össze – ezt is hálásan köszönik.

Várjuk a legközelebbi alkalmat is, hiszen ebben a meghitt légkörben nem csak új gondolatokkal, tanítással gazdagodtunk, hanem lehetőség nyílt a beszélgetésre, ifjabbak, éltesebbek meghallgatására is. Október 23-án lesz a következő, ugyancsak 18 órai kezdettel, a téma, tartalom addig is meglepetés.

Visky Ilon

Alább lásd még a fotóbeszámolót is. A fotókat Lázár Andrea készítette.

Utolsó módosítás: 2015.01.30
 
REFORMÁCIÓ - 2014
Hírek

SOLI DEO GLORIA! – EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Igehirdetéssorozat a Reformáció nagyhetére

2014. október 27 – november 1.

18:00 óra

Okt. 27. (hétfő) – 2Móz 33,19–23: Megjelenik az Úr dicsősége

Okt. 28. (kedd) – Zsolt 30, 1–13: Uram, dicsőítlek téged!

Okt. 29. (szerda) – Zsolt 96,3: Beszéljétek az Úr dicsőségét!

Okt. 30. (csütörtök) – Zsolt 150,1–6: Minden lélek dicsérje az Urat!

Okt. 31. Reformáció, 10:00 óra – Zsolt 115: Istené a dicsőség, nem a

bálványoké!

Okt. 31. Reformáció, 18:00 óra – Zsolt 26, 8: Az Úr dicsőségének

hajlékában

Nov. 1. (szombat) – 1Kor 15, 43: A feltámadás dicsősége

Nov. 2. Úrvacsorás istentisztelet Reformáció ünnepére (10:00 óra) - Zsid 12, 1-3: Nézzünk fel Jézusra!

Utolsó módosítás: 2014.10.21
 
JUBILEUMI NAPOK
Beszámoló

Hármas jubileum a Tóvidéki Református Gyülekezetben

 

Október első hétvégéjén (október 3–5) hármas jubileumra került sor a Tóvidéki Református Gyülekezetben. Pénteken a Tóvidéki Református Óvoda fennállásának tizenötödik, szombaton a Fébé Idősgondozó Otthon tizedik, vasárnap pedig a tóvidéki református templom felépítésének huszadik évfordulóját tartottuk. Jubileumi ünnepünkön részt vettek a Radebeul-i, valamint a Köln-i testvérgyülekezetek képviselői is, nevezetesen Christoph Heinze lp. (Radebeul), Christof Postler diakónus (Radebeul), Karl Schick lp. (Köln). Az ünnepi alkalmakon elhangzott igehirdetések, köszöntések németről magyarra, magyarról németre való fordítását Kozma András lp. végezte. Mivel az évfordulókat születésnapok is, ezért mindhárom alkalommal a szeretetvendégség után születésnapi tortával kínálták a jelenlevőket.

Tizenötéves jubileum a Tóvidéki Református óvodában –véndiákok” részvételével

Az óvodai ünnepségen nemcsak a mostani óvódások, hanem a régiek közül is többen jelen voltak.

Elsőként Visky Péter lp. tartott áhítatot, aki Jézus hálaimáját idézte a Szentírásból (Mt 11,25-26), hangsúlyozva, hogy Isten kijelentése, üzenete a gyermekeké is. Az áhítatot követően a gyülekezet első óvónőjének, Adorjáni Hajnal óvónéninek a köszöntő levele hangzott el. A Radebeul-i és Köln-i vendégek üdvözlő szavai után a gyerekekkel együtt tízóraiztunk. Majd a németországi vendégek “születésnapi” ajándékkal is kedveskedtek (pl. a nagy sikernek örvendő új homokozó felszerelés). Az óvoda tevékenységét a Volks Solidarität szervezet is támogatja. A kicsik papírból “óvodafát” készítettek, ami az együttlét végére az óvóda képes-krónikájává alakult. Ide kerültek fel a mostani, de az egykori óvodások fényképei. Miután elfogyasztottuk a születésnapi tortát, az óvoda véndiákjai részéről meseolvasás zárta az alkalmat.

Tízéves a Fébé Idősgondozó Otthon – Fészekből Otthon

A Küküllő utca 1. szám alatt működő idősgondozó otthon nevét a bibliai Fébéről kapta, akiről a Róm 16,1-2-ben olvasunk: Fébé diakóniát, azaz szeretetszolgálatot végzett. Az otthon története azzal kezdődött, hogy a tóvidéki gyülekezet otthoni beteggondozást végzett. Miután a házi körülmények között ápolt betegek állapota annyira súlyosbodott, hogy 24 órás ellátásra lett szükségük, létrehoztak egy állandó ellátást biztosító kisebb beteggondozó központot, amit “fészek”-ként emlegettek, amely mára otthonná nőtte ki magát, ahova néhány beteg ember be is költözött. Jelenleg huszonhat lakója van az Otthonnnak.

A Fébé Otthon jubileumi ünnepe a tóvidéki templomban kezdődött. Kozma András lp áhítatában Jézus egyik boldogságról szóló mondata alapján hirdette az igét: “Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt 5,7). Irgalmasnak lenni ezt jelenti: közbeavatkozni a másik ember javára. Ezt követően Kozma Erika az intézmény igazgatónője az otthon tíz évéről képesbeszámolót tartott.

A templomi együttlét után a Fébé Otthonban folytattuk az ünneplést. Az Erdélyi Református Egyházkerület részéről Kovács István köszöntötte az egybegyűlteket, majd Christoph Heinze és Karl Schick üdvözlete következett. A szombati alkalomon fellépett a Fébé Otthon kórusa is. Néhány népdalt énekeltek, majd elhangzott az ároni áldás is. A németországi vendégek a Fébé Otthont egy plazma tévével és egy szimbolikus esernyővel (amivel Isten oltalmát szemléltették) lepték meg.

Húszéves a Tóvidéki Református templom – bemutatkozik a gyülekezet új zeneegyüttese

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Christoph Heinze Radebeul Luther-Kirche lelkipásztora hirdette az igét az És 66, 1-2 alapján: "Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom?" A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy az egyháznak és a templomnak jelen kell lennie a társadalomban, s hatnia kell arra – erőszak nélkül.

Az istentiszteleten közreműködött a gyülekezet kórusa. Két kórusművet adott elő (Per crucem – taizéi kánon, Jöjj, mondjunk hálaszót). A liturgiában pedig imádságot mondott: Karl Schick Köln-i lp., Lengyel János a gyülekezetért, Csiszér Ágnes a Tóvidéki Református Óvodáért, valamint Lovász Edit a Fébé Otthonért. A templom építés történetéről szóló film vetítés anyagát Szecsődi Árpád állította össze: Ezelőtt 20 évvel címmel. A németországi vendégek beszéde után Kozma András lp. köszöntése, majd az óvodások éneke következett. Az istentisztelet alkalmával bemutatkozott a SÖMA nevű zeneegyüttes. A SÖMA héber szó, jelentése: “halljad!”, ami Isten választott népének hitvallásából ered: “Halljad Izrael az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeresd az Urat! […]” (5Móz 6,4) Az együttes célja elsősorban nem a produkció, hanem a hívek bevonása az Isten dicsérésbe.

Zsizsmann Endre gyakornok lelkipásztor

Kolozsvár, 2014. október 9.

Utolsó módosítás: 2014.10.13
 
«  Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  End  »

NAPI IGE
"A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit." Rom 14,1
Hírek

2020 December 24
2020 November 07
2020 April 10
TÓKÖZHÍR
Újdonságok