Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 18 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
EGYETEMES IMAHÉT

 

Egyetemes imahét - 2012.

Január 15 - 22.

Jan. 15 (vasárnap) – nyitó alkalom de. 10:00 óra - Kozma András lp.

Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál .

Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon.

(Mk 10,45)

Olvasmányok:

Zak 9,9-10: A király igaz és diadalmas.

Zsolt 131: Az alázatos ember éneke .

Rom 12,3-8: A kegyelmi ajándékok sokfélesége .

Mk 10,42-45: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon.

Jan. 16 (hétfő) – 18:00 óra - Pataki Levente lp. (Bogártelke)

Főtéma: Az Úrra való csendes várakozás átformál .

Alapige: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így tölt-

sünk be minden igazságot”. (Mt 3,15)

Olvasmányok:

1Sám 1,1-20: Anna bizalma és türelmes várakozása.

Zsolt 40: Türelmesen várni az Úrra .

Zsid 11,32-34: Hit által királyságokat igáztak le, igazságot

szolgáltattak.

Mt 3,13-17: Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így

töltsünk be minden igazságot .

Jan. 17 (kedd) – 18:00 óra - Mezei Csaba lp. (Méra)

Főtéma: A szenvedő Szolga átformál .

Alapige: Krisztus szenvedett értünk. (1Pt 2,21)

Olvasmányok:

Iz/Ézs 53,3-11: Isten Szenvedő Szolgája .

Zsolt 22,12-24: Ő nem veti meg a nyomorultat szenvedé-

sében .

1 Pt 2,21-25: Krisztus szenvedett értünk .

Lk 24,25-27: Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisz-

tusnak?

Jan. 18 (szerda) – 18:00 óra - Szabó Árpád lp. (Udvarfalva)

Főtéma: Az Úr gonosz feletti győzelme átformál .

Alapige: Győzd le a rosszat jóval! (Rom 12, 21)

Olvasmányok:

2Móz/Ex. 23,1-9: Ne állj a rosszat akaró többség mellé .

Zsolt 1: Boldog az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik.

Rom 12,17-21: Te győzd le a rosszat jóval .

Mt 4,1-11: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Jan. 19 (csütörtök) – 18:00 óra - Zöld Imre lp. (Mezőkölpény)

Főtéma: A feltámadott Úr békessége átformál .

Alapige: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség nék-

tek! (Jn 20,19)

Olvasmányok:

Mal 3,23-24: Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyer-

mekek szívét az atyákhoz .

Zsolt 133: Ó, mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek

egyetértésben élnek .

Ef 2,14-20: Megbékéltette mindkettőt egy testben az Isten-

nel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önma-

gában.

Jn 20,19-23: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség

néktek!

Jan. 20 (péntek) – 18:00 óra - Takó István r. kat. lp. (Kolozsvár)

Főtéma: Isten állhatatos szeretete átformál.

Alapige: Ez a győzelem, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Olvasmányok:

Hab 3,1-19: Az Úr, az én Uram ad nekem erőt .

Zsolt 136, 1-4 és 23-26: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert

örökké tart szeretete .

1Jn 5,1-6: Ez a győzelem, a mi hitünk.

Jn 15,9-17: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha

valaki életét adja barátaiért .

Jan. 21 (szombat) – 18:00 óra - Mike Pál lp. (Magyarkéc)

Főtéma: A Jó Pásztor átformál .

Alapige: Legeltessétek az én juhaimat. (Jn 21,17)

Olvasmányok:

1 Sám 2,1-10: Senkit sem tesz hőssé a maga ereje .

Zsolt 23: Mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal

engem.

Ef 6,10-20: Erősödjetek meg az Úrban.

Jn 21,15-19: Legeltessétek az én juhaimat .

Jan. 22 (vasárnap) – 10:00 óra - Mike Pál lp. (Magyarkéc)

Főtéma: Krisztus uralma egyesít .

Alapige: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt ül-

jön királyi székemen. (Jel 3,21)

Olvasmányok:

1Krón 29,10-13: A te kezedben van az erõ és hatalom, a te

kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.

Zsolt 21,1-7: Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére

színarany koronát teszel.

Jel 3,19b-22: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt

üljön királyi székemen .

Jn 12,23-26: És ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya .

Itt megtekinthető egy képes beszámoló.

Utolsó módosítás: 2012.02.16
 
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE

Immánuel, velünk az Isten!

 

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk és

élő reménységgel teljes új esztendőt.

November 27., advent I. vasárnapja:

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

December 2-4. A mi adventünk – Csendeshétvége Vekeri tó/Dorcas Camping

December 4., advent II. vasárnapja:

10:00 órától istentisztelet

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

December 11., advent III. vasárnapja

10:00 órakor adventi zenés istentisztelet

- adventi vásár és szeretetvendégség

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

18:30 órától családos bibliaóra – Konónia Ház

December 18. advent IV. vasárnapja

10:00 órától istentisztelet. Tisztújitó közgyülés.

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

18:30 órától családos bibliaóra – Konónia Ház

18:00 órától ifjak adventi vacsorája.

December 19 – 23.

18:00 órától bűnbánati istentiszteletek.

December 24., Szenteste

17 órától vallásórás gyermekeink karácsonyi köszöntője.

December 25., karácsony I. napja

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

17:00 órakor úrvacsorás istentisztelet a Fébé Otthonban

December 26., karácsony II. napja

10:00 órától istentisztelet

17:00 órától istentisztelet

December 27., karácsony III. napja

10:00 órától istentisztelet

December 31.

18:00 órától óesztendei istentisztelet

2010 Január 1.

10:00 órától újesztendei istentisztelet

A karácsonyi es újesztendei szolgálatok meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Puzzel-beszámoló az adventi csendeshétvégéről
Beszámoló

"Fáradtan és zaklatottan érkeztem a csendes hétvégére. Jól esett, hogy befogadtatok, és még jobban, hogy a pihenés mellett lelki felüdülésben is részem lehetett. Nehéz kérdésemre adott választ az Úr a három nap alatt, és ez felszabadító érzéssel járt együtt. A testvéri közösség gyógyítólag hatott rám. Köszönöm, és várom a folytatást."

* * *

"Őszintén szembenézve magunkkal, be kell látnunk, hogy nagyon gyakran elrontunk dolgokat, még akkor is, amikor szolgalni akarunk, de nagyon nagy vigasztalas számunkra, hogy Jézus befedez. Nincsen senki, aki Nálánál jobban kiszolgáltatta volna magát érettünk és ugyancsak Ő az, aki mindannyiunknak szolgál és ha kell, a leggyöngédebben befedez."

Barabás Réka

* * *

A szombati előadás (Advent a szolgálatban a Máté 25,31-46) kapcsán: Azt kívánom, hogy tudjunk annyira közel lenni Istenhez, hogy ne érezzük magunkat nincstelennek, képtelennek arra, hogy másokra odafigyeljünk, a legkisebbek szolgálata hadd lehessen életünk fel sem tűnő, természetes része.

Hálás vagyok azért, hogy miközben a férjem a hétvége szervezésével foglalkozott, nem éreztem mellőzöttnek magunkat (a családot).

Hálás vagyok, hogy sok tóvidéki kisgyermeket név szerint megismerhettem, együtt játszhattam velük. Örülök, hogy Xénia, Kozma Erika ötletes, kedves programokat gondoltak ki a kicsiknek.

Áron nagyfiam összebarátkozott a gyülekezet fiataljaival – és sokat segített az apjának.

Finom volt az étel, jó volt az élményfürdőzés, a Paripa csárda vasárnapi menüje felséges volt. Jólesett a Lészai házaspárral való borozgatás, beszélgetés.

Rendkívül értékelendőnek tartom, hogy a különböző csoportok konkrét, szolgálati tervet dolgoztak ki, amit még az Adventben szeretnének megvalósítani.

Daray Erzsébet

* * *

"Én nem vagyok egy szolgáló alkat. Azonban, az igében azt olvassuk, hogy akik szolgálnak valahogy nem tudják, hogy ők szolgálnak ... hiszen azt kérdezik: mikor láttunk téged éhezni és enned adtunk volna? Mikor láttunk téged szomjazni és innod adtunk volna?..."

Megsemmisít az, ahogyan nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő [Jézus] az Istennel egyenlő, szolgai formát vett és eljött és szolgált. Nekünk.

 

* * *

A bibliai kijelentés szerint a jövő nem az, ami jön – ez ismeretlen előttünk. A jövő az, hogy valaki jön, az Isten Fia, Jézus Krisztus!

Bálám elé Isten áll! Sokáig úgy megyünk szembe Istennel, hogy nem tudjuk, hogy Ő az, Aki szembe jön velünk.

Visky Péter

* * *

Itt megtekinthető néháy fénykép is.

Utolsó módosítás: 2014.05.30
 
CSENDESHÉTVÉGE – 2011 dec. 2-4.

A mi adventünk.

Várakozást serkentő, ill. akadályozó magatartásformák a gyülekezetben.

 

Program

 

Dec. 2 – péntek

09:45 – gyülekezés

10:00 – indulás Debrecen felé

14:00 – Ebéd

16:00 – Programismertetés, ismerkedés

17:00 – I. A mi adventünk. Vigyázzatok és imádkozzatok – Mk 13, 33-37.

Horváth Lvente - lelkipásztor

Kiscsoportos beszélgetés.

18:30 – Vacsora

19:30 – Esti program: áhitat, játék, film, beszélgetés

 

Dec. 3 – szombat

08:00 – Reggeli

09:00 – Áhitat

09:30 – II. A mi adventünk a szolgálatban – Mt 25, 31-46.

Daray Erzsébet – szerkesztő

10:00 – Férfiak és nők csoportja. Összegzés.

11:30 – Kávészünet

12:00 – Játék – Daray Attila.

13:00 – Ebéd

15:00 – Debreceni kirándulás, termálfürdő/élményfürdő

18:30 – Vacsora

20:00 – Esti program

 

Dec. 4 – vasárnap

08:00 – Reggeli

09:00 – Imaóra csoportokban

09:30 – III. A mi adventünk – istentisztelet: Visky Péter – lelkipásztor.

11:30 – Tanyasi ebéd

 

15:00 – Indulás haza. Utközben vásárlás.

 
Adventi evangelizáció

Itt az utolsó óra

Adventi evangelizáció a Tóköz-i templomban:

2011 november 21-27.

Minden este 19:00 órai kezdettel.

 

Vendégigehirdetők:

Horváth Levente – Kolozsvár,

Bántó Csilla – Kispetri,

Kürti Éva – Maroscsúcs,

Imre István – Mákófalva,

Adorján Kálmán – Marosvásárhely.

 

Hétfő : Hogy örömötök teljessé váljék

Kedd: Világosságban való járás

Szerda: Itt az utolsó óra! Ki az, aki jön?

Csütörtök: Isten gyermekei vagy az örödög gyermekei?

Péntek: Vizsgáljátok meg a lelkeket

Szombat: A legyőzött világ

Vasárnap: Az Istentől született ember

 

Szeretettel várunk.

Az evangelizáción elhangzott szolgálatok meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2012.02.16
 
Képes beszámoló a reformáció ünnepéről
Hírek

Tordai Soós Kata, a Református Montessori igazgatója, megköszöni Gárdonyi Zsolt orgonaművésznek az iskola javára adott hangversenyt.

Farkas utcai templomban, reformáció ünnepén Gárdonyi Zsolt orgonaművész köszönti az egybegyűlteket, és ismerteti az általa előadott genfi zsoltárdallamokra és Luther-dallamokra komponált orgonakorálokat.

A Tóközi egyházközség vegyeskara együtt az Alsóvárosi egyházközség vegyeskarával Gárdony Zoltán műveket adnak elő. Vezényel Adorjáni Katalin, orgonán kisér Boldizsár Katalin.
a Magyar Pedagógusok kamarakórusa Gárdonyi Zoltán műveket adnak elő. Vezényel Bedő Ágnes.
Gárdonyi Zsolt orgonakorálokat játszik és felesége Susanne a regisztrációt biztosítja.

Itt meghallgatható néhány ének is!

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Reformáció ünnepe
Hírek

Hangverseny

Reformáció Ünnepén

 

Gárdonyi Zsolt orgonaművész

 

Kolozsvár-Belvárosi (Farkas utca) Református Egyházközség templomában

2011 október 31 -én, 18:00 óra.


 

Műsoron

 

Gárdonyi Zoltán (1906 – 1986)

Prelúdium “Erős vár a mi Istenünk”

 

Tartsd meg hazánkat, Isten!

Háromszólamú kánon. Szöveg: Gárdonyi Zoltán

 

Psalmus Poenitentialis – az 51. Genfi Zsoltár

Háromszólamú vegyeskarra és orgonára

 

Előadja az Alsóvárosi Egyházközség Vegyeskara.

Karvezető: Adorjáni Katalin. Orgonán kísér Adorjáni Ágota.

 

Gárdonyi Zsolt (*1946)

Öt orgonakorál Genfi Zsoltárdallamokra

Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk

Az Úr bír az egész földdel

Örvendj egész föld az Istennek

Adjatok hálát az Istennek

Úrnak szolgái mindnyájan

 

Gárdonyi Zoltán

Négy kórusmű négyszólamú vegyeskarra

 

Bocsáss meg Úr Isten (Balassi Bálint)

A 107. Genfi Zsoltár

A 148. Zsoltár

Szívemnek kősziklája (Zsolt. 73, 26)

 

Előadja a Kolozsvári Magyar Pedagógusok Kamarakórusa

Karvezető: Bedő Ágnes.

 

Gárdonyi Zsolt

Három orgonakorál Luther-dallamokra

Bűnösök hozzád kiáltunk

Úr Isten, te tarts meg minket

Mennyből jövök most hozzátok

 

Gárdonyi Zoltán

Légy hív mindhalálig! (Jel 2, 10)

Háromszólamú kánon orgonakisérettel

 

Előadja a Tóközi Egyházközség Vegyeskara

Karvezető: Visky M. Krisztina. Orgonán kísér: Boldizsár Katalin.

 

Az Isten emberének imádsága (90. Zsoltár)

Négyszólamú vegyeskarra és orgonára

 

Közösen előadja a Tóközi Egyházközség Vegyeskara és az Alsóvárosi Egyházközség Vegyeskara.

Vezényel: Adorjáni Katalin. Orgonán kísér Adorjáni Ágota.

 

Magasztaltassék fel az Úr! (40. Zsoltár)

Négyszólamú vegyeskarra és orgonára

 

Közösen előadja a Tóközi Egyházközség Vegyeskara és a Kolozsvári Magyar Pedagógusok Kamarakórusa

Vezényel: Bedő Ágnes. Orgonán kísér Miklós Noémi.


Itt meghallgatható néhány ének is!

Gárdonyi Zsolt 1946. március 21-én, J. S. Bach születési évfordulóján Budapesten látta meg a napvilágot. Huszonkétéves koráig szülővárosában, Budapesten Sugár Rezső, Gergely Ferenc, Ferenczi György, Szervánszky Endre és Farkas Ferenc tanítványaként folytatta tanulmányait. 1968-ban Németországba települt, neve azóta zeneszerzőként és világszerte koncertező orgonaművészként vált ismertté. 1979-ben Bajor Állami Díjat kapott, 1980 óta Würzburgban a Zeneművészeti Főiskola professzora. Sokrétű tevékenységét hanglemez- és rádiófelvételek, zeneelméleti publikációk, valamint európai és amerikai főiskolákon tartott mesterkurzusai és vendégelőadásai dokumentálják. 2000 -ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címével, 2011 -ben a Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérmével tüntették ki.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  Next  End  »

NAPI IGE
"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." Zsolt 5,12b
Hírek

2019 May 12
2019 April 18
2019 January 11
TÓKÖZHÍR
Újdonságok