Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Jótékony események Kolozsváron és Vásárhelyen
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2014.04.29
 
Meghivó
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2014.04.15
 
Húsvéti meghivó
Hírek

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség Presbitériuma meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk húsvéti alkalmaira.

“Láttuk az Urat.” - jelentették ki meggyőződéssel egykor a tanítványok tanítványtársuknak, Tamásnak, a hitetlennek. Csak az tud elindulni a másikhoz a másikért, aki találkozott a Feltámadottal. Egész életre kiható döntő találkozásról van itt szó. És ez meglátszik: arcunk örömén, szívünk felszabadultságán, terheink hordozásában, felebarátaink felé mozduló készségén. Ha láttuk Jézus Krisztust, akkor egész lényünk a feltámadt Jézusról beszél, Őt sugározza.

Mit is vihetünk egymásnak? Mivel kereshetjük fel egymást?

Azt vinni, amit mi is kapunk. Megjelent Jézus köztük, s így köszöntötte őket: “Békesség néktek!” A megfeszített és föltámadott Krisztussal találkozók a békességet veszik és viszik egymás felé.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk,

Kozma András                                                                    Szakács Levente

Visky Péter                                                                          Maneszes Márton

lelkipásztorok                                                                     gondnokok

Utolsó módosítás: 2014.04.15
 
A Húsvéti ünnepkör Istentiszteleteinek rendje – 2014
Hírek

Április 13.
Virágvasárnapi istentisztelet 10 órától

Április 14 – 17.
Bűnbánati istentiszteletek 18 órától

Április 18.
Nagypénteki istentisztelet 10 órától

Passió-istentisztelet 18 órától: Jézus Krisztus szenvedése a János evangéliuma szerint.

Felolvassa Dimény Áron színművész.


Aprilis 19.
Nagyszombati istentisztelet 18 órától
Április 20., húsvét első napja
Úrvacsorás istentisztelet 10 és 17 órától
A „Fébé” Otthonban 17 órától

Április 21., húsvét másodnapja
Ünnepi istentisztelet 10 és 17 órától

Április 22., húsvét harmadnapja
Ünnepi istentisztelet 10 órától

* * *

Istentisztelet
Minden vasárnap 10:00 órától
Istentisztelet a „Fébé” idősgondozói otthonban
Minden vasárnap 17:00 órától

Vasárnapi iskola gyermekeknek
Vasárnaponként 10:00 óra

Ifi
Péntek 19:00 óra
(templomunk alagsorában)

Asztali beszélgetések
BétaKafé – Kedd 19:00 óra
AlphaKlub – Csütörtök 19:00 óra (szept. 18 -tól)

Bibliaórák
Vasárnap 17:00 óra (Marginasa 42 – Koinónia Ház)
Szerda 18:00 óra (templomunk imaterme)
Péntek 19:00 óra családoknál

www.tokoz.ro

Utolsó módosítás: 2014.04.18
 
Éves gyülekezeti programok – 2014
Hírek

Márc. 3-9: Előadássorozat a Böjtfő vasárnapjának hetében: Megerősítő és megbetegítő konfliktusaink.

Márc. 22-23: AlphaKlub Csendeshétvége – Hidegszamos.

Ápr. 5: Ifi sport-nap a Tóközben.

Ápr. 11-13: Ifitáborban a konfirmandusokkal – Magyarkéc.

Ápr. 16: Presbiteri gyűlés – 19:00 óra.

Május 5-11: Konfirmáció hete.
- Hétfőtől péntekig felkészítő istentiszteletet tartunk: 18:00 óra
- Szombaton 17:00 óra – ifjaink bizonyságtétele
- Vasárnap 10:00 óra – ünnepi istentisztelet az ifjak fogadalomtételével, és az első úrvacsoravétel.

Május 18: Kenya Nap.

Május 23-25: Családos Csendeshétvége – Reketó.

Jún. 6-9: Peace Academy – Dresda. Nemzetközi ifjúsági konferencia.

Június – évzáró gyermeknap.

Júl. 7-18: Exodus – Ifjúsági Tábor ír ifjakkal. Helyszín: Sutor és Tóköz.

Júl. 14-21: Gyermektábor – Lesi tó.

Júl. 22-27: Az érdligeti testvérgyülekezet ifjaival közös tábor – Balaton.

Júl. 28-aug. 3: Koinónia Tábor – Hargita.

Aug. 9-17: A radebeuli testvérgyülekezettel közös tábor – Aranyosfő (Scarisoara).

Aug. 26-31: Gyerektábor – Lesi tó.

Szept. 14: AlphaKlub – asztali beszélgetések.

Szeptemberi évnyitó gyermeknap

Szeptember 21 – Testvérgyülekezeti vasárnap.

Október 3-5. Gyülekezeti évfordulók megünneplése.

Nov. 15: Presbiteri csendesnap.

Nov. 24-30: Evangelizációs hét.

Dec. 16: Adventi zenés istentisztelet.

Utolsó módosítás: 2014.06.24
 
Szilágysági képzőművészek kiállitása
Hírek

 

A tárlat megnyitó beszédét Visky András tartotta. Itt meghallgatható.

Utolsó módosítás: 2014.05.01
 
AlphaKlub Csendeshétvége - 2014. tavaszán
Beszámoló

“Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok,
és az Isten Lelke bennetek lakik?”
(1Kor 3, 16)


A Melegszamos partján, egy kellemes hangulatú panzióban, az AlphaKlub tagjai március 22-23 között egy csodálatos hétvégét töltöttünk el. A közösség gyakorlásának fő témája a Szentlélekkel kapcsolatos kérdések voltak.

A  mindennapok gyűrődéséből kiszakadva együtt töltöttünk két napot, együtt tanulva, énekelve, játszva és imádkozva, hol komolyan, hol kacagva, de mindig egymás és Isten felé fordulva.

Mint ahogyan a képeken is látszik – lerí rólunk – mindannyian megtapasztaltuk a Szentlélek jelenlétét, mindenki úgy, ahogy arra szüksége volt: kinek vígasztaló, kinek békességet hozó, kinek felszabadító erőként volt jelen.

Beszélgetéseink alatt megnyíltak a szívek és helyet adtunk, befogadtuk a Szentlelket, hogy formáljon minket. Jelen voltunk egymás életében, mindenki saját magát adva. Közös étkezéseinkkor pillanatok alatt “megterült asztalkánk”, a mosogatások alkalmával szinte mindenki kivette részét, a tűzrakásban pedig a férfiak tüsténkedtek, … mindenki ott szolgált, ahol éppen szükseg volt rá.

A közösen játszott önismereti játék által is sokat megtudtunk egymásról. Bár sokat nevettünk, de komoly élethelyzetek is felszínre kerültek. Szombat délután, a merészebbek, Áron által vezetett turán vettünk részt. A fizikai erőkifejtést követően, a hegy csúcsán lelkileg is elcsendesedtünk egy igeszakasz felolvasása által. Akkor ott mindannyian úgy éreztük, hogy Isten közel van hozzánk, szívünket átjárta iránta érzett szeretetünk és hálánk.

A vacsora érdekessége abban állt, hogy mici-sütésre került sor, amit aznap este nagyon jó étvaggyal el is fogyasztottunk. Az egész hétvége alatt az elkészített ételek nagyon finomak voltak, amiket nagyon jó kedvűen és szaporán megis ettünk. Köszönet érte szakácsnőnknek, Bözsinek. Napunk egy filmnézéssel zárult – Dupa dealuri –, mely komoly temát feldolgozó film volt. Sok megbeszélnivalóval szembesített minket.

Vasárnap Visky András testverünket fogadhatuk körünkbe, akivel az Igének ama kijelentését probáltuk megfejteni, hogy “a mi testünk a Szentlélek temploma”. Olyan mély gondolatokat ébresztett bennünk, hogy azóta is a hallottakat probálom önmagam számára megérteni.

Összegezve, egy nagyon tanulságos hétvégét töltöttünk el, együtt feloldódva, elfeledve a mindennapi gondokat, megtapasztalva Teremtőnk szeretetét.
Ezzel a szeretettel feltöltődve haza indultunk, s azzal a reménységgel, hogy ez a csapat valamilyen módon együtt marad, hisz ez alatt a két nap alatt összekovácsolódtunk, barátokká lettünk, s ezentúl is egymás életének részesei szeretnénk lenni.

Adja Isten, hogy így legyen.
Beszámolóm záradéka hadd legyen az együttlétünk végén elénekelt ének kezdő sorai:

“Rád bízom, rád bízom a nehéz napokat rád bízom
Rád bízom, rád bízom a fényes napokat is ...”


Pálfi Rozália

Utolsó módosítás: 2014.05.27
 
Megerősítő és megbetegítő konfliktusaink
Hírek

 

Az elhangzott előadások meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2014.03.25
 
Zöld fű akció
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2014.02.25
 
Román nyelvű bibliaóra
Hírek

Az istentiszteleteinket különböző nyelvekre szinkronfordítással tolmácsoljuk. Vasárnapról vasárnapra angol, német, román nyelvű fordításokat lehet igénybe venni.
Istennek legyen hála, hogy gyülekezetünkben ez folyamatosan működik.
Köszönet mindazoknak, akik a tolmácsolás nehéz szolgálatát végzik.
Az elmúlt év végétől a román nyelvű bibliaóra is működik.
Gyülekezetünk román anyanyelvű tagjait ez úton is szeretettel hívjuk a közösségi életbe való bekapcsolódásra.
Jelenleg a Máté evangéliumát tanulmányozzuk.
Péntekenként talalkozunk 18:00 órától.

Szeretettel várunk mindenkit, aki az ő Urát az Ő igeje által szeretné jobban megismeri, és hitben növekedni.
Érdeklődni a 0740/205300 telefonszámon, vagy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címen lehet.
Gábor Áron

Utolsó módosítás: 2014.02.12
 
EGYETEMES IMAHÉT - 2014
Hírek

A Krisztus-hívők egységéért

2014. január 19-26.

Esténként 19:00 órai kezdettel

Kivétel: szombat 18:00 órai kezdettel

Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,1-17)

Jan. 19 (vasárnap): Együtt… Szentek vagyunk - Visky Péter lelkipásztor
2Móz 19,3-8 Papok királysága és szent nép lesztek
Zsolt 95,1-7 Mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk
1Pt 2,9-10 Egykor nem az Ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok
Mt 12,46-50 „Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám”

Jan. 20 (hétfő): Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért - Sikó Csaba lelkipásztor (Kolozskara)
5Móz 26,1-11 Az Úr kihozott bennünket Egyiptomból
Zsolt 100 Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét!
Fil 1, 3-11 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok
Jn 1,1-18 A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg

Jan. 21 (kedd): Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk - Vörös Éva lelkipásztor (Budapest)
Jób 28,20-28 Íme az Úr félelme a bölcsesség
Zsolt 145,10-21 Kinyitod a kezedet, és betöltesz minden élőlényt kegyelmesen
Ef 4,7-13 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott
Mk 8,14-21 Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?

Jan. 22 (szerda): Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges - Simon Nagy Ilona evangelikus lelkipásztor (Apáca)
JerSir 3,19-26 Szeret az Úr, azért nincs még végünk
Zsolt 57,7-11 Isten hűsége a fellegekig ér
Zsid 10,19-25 Mert hű az, aki ígéretet tett
Lk 1,67-75 Meglátogatta népét az Úr, és váltságot szerzett neki

Jan. 23 (csütörtök): Együtt… Közösségbe vagyunk elhívva - Liviu Jitianu római katolikus egyetemi docens (Kolozsvár - BBTE)
Ézs 43,1-7 Veled vagyok
Zsolt 133 Ó mily szép, és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
1Jn 1,3-7 Közösségünk van egymással
Jn 15,12-17 „Ti barátaim vagytok”

Jan. 24 (péntek): Együtt… Keressük a megegyezést - Lőrincz István lelkipásztor (Marosvásárhely)
Bír 4,1-9 Ha velem jössz, elmegyek
Zsolt 34,1-14 Keressétek a békét, és kövessétek
1Kor 1,10-15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
Lk 22,24-30 Ezután versengés is támadt közöttük

Jan. 25 (szombat): Együtt… Krisztushoz tartozunk - Visky András író (Kolozsvár)
Ézs 19,19-25 Az Isten Megváltót küld népének
Zsolt 139,1-12 Hová menjek, lelked elöl?
1Kor 12,12-26 Ha szenved az egyik tag…Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
Mk 9,38-41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van

Jan. 26 (vasárnap): Együtt… Hirdetjük az evangéliumot - Kiss Jenő teológiai tanár (Kolozsvár)
Ézs 61,1-4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek
Zsolt 145,1-7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet
1Kor 15,1-8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14-21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára

Utolsó módosítás: 2014.01.23
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  17  Next  End  »

NAPI IGE
"És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben." Csel 2,42
Hírek

2020 April 10
2020 January 10
2019 December 13
TÓKÖZHÍR
Újdonságok