Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 40 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség
PÁRbeszélgetés Print
PÁRbeszélgetés

Vasárnaponként, 19:30 óra
Kolozsvár-Tóvidéki Református templom imatermében

Szabadság, bizalom, intimitás, érzelmek, nemiség, veszekedés, közös döntés ... tizenkilenc téma a házasság legfontosabb kérdéseiről.
"Tananyagként" használt munkafüzetek segitségével, jegyesek és házasok belevághatnak a párbeszélgetés nagy kalandjába.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szabadság, bizalom, intimitás, érzelmek, nemiség, veszekedés, közös döntés ... tizenkilenc téma a házasság legfontosabb kérdéseiről.
"Tananyagként" használt munkafüzetek segitségével, jegyesek és házasok belevághatnak a párbeszélgetés nagy kalandjába.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Utolsó módosítás: 2013.04.12
 
Ifjúházasok tábora: Bucsin, 2015 júl. 2-5. Print

Az Elköteleződés témakörében, szülők és gyermekek, egy hosszú hétvégét töltöttünk el együtt.

Miből táplálkozik a házaspárok egymás iránti elköteleződése? Milyen haszonnal jár az, ha elköteleződtünk egymás felé?

Tanúskodjanak a fotók az egymással eltöltött idő hangulatáról.

Utolsó módosítás: 2015.07.23
 
Egyetemes imahét 2013 január 20-27 Print

Mit kíván tőlünk az Isten?

 

Január 20. Vasárnap, 10:00 óra.

1. nap: Beszélgetés az úton

1Móz. 11,1-9. A bábeli történet, megosztottságunk eredete

Zsolt. 34,11-18. „Jertek… figyeljetek”: Isten beszélgetésre hív

Ap.Csel. 2,1-12 A Szentlélek kiáradása, a megértés ajándéka

Lk. 24,13-25. Beszélgetés a feltámadott Jézussal

 

Január 21. Hétfő , 19:00 óra - Igét hírdet: Dávid István, FIKE lelkipásztor, Kolozsvár.

2. nap: Úton Krisztus megtöretett testével

Ez. 37, 1-14. „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”

Zsolt. 22, 1-8. Isten kigúnyolt és megbántott szolgája az Úrhoz kiált

Zsid. 13, 12-16. Meghívás Jézushoz „a kapunk kívül”

Lk. 22, 14-23. Jézus megtöri a kenyeret s szenvedése előtt önmagát adja ajándékul

 

Január 22. Kedd , 19:00 óra - Igét hírdet: Boldizsár Beáta, evangélikus lelkipásztor, Kolozsvár.

3. nap: Úton a szabadság felé

2Móz.1,15-22. A héber bábák inkább Isten törvényének engedelmeskednek, mint a fáraó parancsának

Zsolt.17, 1-6. Az őszinte imádságra figyel az Úr

2Kor.3, 17-18. Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban

Jn.4,4-26. Beszélgetés Jézussal a samáriai asszonyt szabadabb életre vezeti


Január 23. Szerda , 19:00 óra - Igét hírdet: Berke Eszter, sg.lelkipásztor, Nagyvárad-Rét.

4. nap: Úton, mint a föld gyermekei

3Móz.25,8-17. A föld a közös jót és nem a személyes nyereséget szolgálja

Zsolt. 65,5b-13. Az Isten kegyelmének gyümölcsöző kitöltetése a földön

Róm.8, 18-25. Az egész teremtés sóvárgása a megváltásra

Jn. 9, 1-11. Jézus gyógyítása: sár, testek és víz


Január 24. Csütörtök, 19:00 óra - Kovács Tibor, a ref. kollégium lelkipásztora, Kolozsvár.

5. nap: Úton Jézus barátaiként

Énekek Éneke 1, 5-8. Szeretni és szeretetnek lenni

Zsolt. 139, 1-6. Megvizsgálsz és ismersz engem

3Jn 2,8. Vendégszeretet Krisztusban

Jn.15, 12-17. Barátaimnak nevezlek benneteket

 

Január 25. Péntek , 19:00 óra - Szabó I. János, lelkipásztor, Magyarpalatka.
6. nap: Úton, akadályokon át

Ruth4, 13-18. Ruth és Boáz utóda

Zsolt. 113. Isten a szükségben lévők segítője

Ef.2. 13-16. Krisztus lebontja az elválasztó falainkat

Mt. 15, 21-28. Jézus és a kánaáni asszony

 

Január 26. Szombat , 19:00 óra - Barticel Krisztián & Emese lelkészházaspár, Melegföldvár.

7. nap: Úton szolidaritásban

4Móz.27,1-11. A leányok örökségjoga

Zsolt. 15. Ki tartózkodhat az Úr szentélyben?

ApCsel 2, 43-47. A tanítványoknak mindenük közös volt

Lk. 10, 25-37. Az irgalmas szamaritánus

 

Január 27. Vasárnap , 10:00 óra.

8. nap: Ünnepelve az úton

Hab. 3, 17-19. Ünneplés a nehézségek idején

Zsolt. 100. Isten tisztelete az egész világon

Fil.4, 4-9. Örüljetek az Úrban mindenkor

Lk.1, 46-55. Mária éneke

Utolsó módosítás: 2013.01.17
 
Képzőművészeti tárlat megnyitó Print

2016 július 17-én, a vasárnap délelőtti (10:00 óra) istentiszteletet követően, a székelyudvarhelyi NAGY - IMECS ZSUZSANNA képzőművészeti tárlatának ünnepélyes megnyitójára kerül sor.
Hellyszín: Kolozsvár-Tóközi Református templom kiállító terme.

Az épitésztehnikus Nagy-Imecs Zsuzsanna 2007 óta a képfestészetben artikulálja önmagát, s teszi ezt fölszabadult örömmel, elkötelezetten.

Utolsó módosítás: 2016.07.15
 
KI AZ ÉN ELLENSÉGEM? Print

Koinónia Tábor - Hargita, 2016 július 25-31

Olyan volt az Úr, mint az ellenség” (JSir 2, 5)

Az irgalmas samaritánus példázatában arra a kérdésre, „Ki az én felebarátom?”, tulajdonképpen, ha a szöveg dramaturgiáját tekintjük, az a válasz születik, hogy „Az én ellenségem”. A rablók kezébe esett, kifosztott és halálra sebzett embert az ősi ellenségnek számító samaritánus menti meg, a Jézust kérdező törvénytudónak tehát magával az útfélen hagyott, tehetetlen, önmagán segíteni nem tudó „félholt” áldozattal kell azonosulnia, hogy eljusson a példázat helyes értelmezéséhez.

A „Menj el te is és hasonlóképpen cselekedj!” felszólítás nem egyéb, mint a kérdező pozíciójának a radikális kibillentése, amennyiben neki is az idegen és az ellenség irgalmára kell rászorulnia ahhoz, hogy saját valódi helyzetére ráismerhessen. A párbeszéd-szituáció ráadásul Jézust helyezi az „egyetlen idegen” (Lukács doktor szóösszetétele ez is!) szerepébe, aki odahajol a kérdezőhöz, fölemeli önnön kétségbeesett tudása kábulatából és megváltja neki a szállást a vendégfogadó háznál, a teljes felépülésig, azaz a „visszajövetelig”.

Az elesett és kiszolgáltatott, valamint az irgalmat gyakorló valóságos helyzetén kívül nem tudjuk megválaszolni a „Ki az én felebarátom?” első – de csak első! – hallásra egyszerűnek tűnő kérdést, és nincs válaszunk az ennél sokkal keményebbnek hangzó „Ki az én ellenségem?” kérdésre sem.

A válasz ugyanis – Lukács feljegyzése szerint legalábbis – „cselekvés” természetű. Nem úgy élsz, hogy kérdésedre választ találhatnál, és nem is úgy kérdezel: valódi válaszokhoz csak létező kérdések juttathatnak, különben észrevétlenül marad az útmenti „félholt”, kikerülhető, otthagyható, mintha meg sem történt volna, ami a szemünk előtt szakadatlanul történik.

A pap „történetesen”, véletlenül mintegy arra jár, és átmegy a „másik oldalra”, a lévita megnézi és ő is a másik oldalon köt ki. Az intézményesült kérdésfelvetés vagy több nemzedéken át megörökölt hit elkerüli magát a problémát, mert a kérdésre létezik egy ideális válasza, amihez viszont a létező sehogyan sem illeszkedik.

A „túloldalon” a számukra problémátlan esetek vannak, jól körülhatárolt ellenség- és (fele)barát-kategóriák, amikbe viszont a Jézus-féle szerzetek nem férnek bele, ezek az „egyetlen idegenek” csak marginális jelenségei a gyülekezeti vagy társadalmi életünknek.

Aki Jézusnak csapdát állít, az alighanem pórul jár, de rosszul biztosan nem, mert magával Istennel találja magát szembe, aki, mikor olyanná lett „mint az ellenség”, „elhagyta oltárát”, „elhagyta szentélyét”, ahogyan a Siralmak könyvében olvassuk, elindult, hogy az útfélen heverő félholtakat fölemelje, összegyűjtse és visszavigye arra helyre, ahol együtt lakhat velük.

A „Ki az én ellenségem?” kérdés az „én” helyzetéből a „mi” helyzetébe hoz, az ellenség megközelítése nélkül ugyanis nincs gyógyulása sem a „félholtnak”, sem pedig a hitében megkeményedett megigazultnak, aki tovább megy és nyomtalanul kihull a történetből.

Egyetlen kérdést kell megbeszélnünk a Koinónia Táborban; egyetlen kérdésre adott sokféle válasznak kell kitennünk magunkat – gyertek, ne kerüljünk a „másik oldalra”!

Kolozsvár, 2016. 7. 1

 

 

PROGRAM


Hétfő, július 25.

15:00 Érkezés, elszállásolás
19:00 Vacsora
20:00 Megnyitó, programismertető, ismerkedés: Ki az én ellenségem? – VISKY ANDRÁS

Kedd, július 26.

9:30 Áhítat: „Honnnan van a konkoly...?” (Mt 13, 24-30. 36-43) – DANI ESZTER
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: A másik konfesszió – BALOGH JUDIT
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti film: SAUL FIA

Szerda, július 27.


9:30 Áhítat: „rátámadt az Úr” (2Móz 4, 18-31) – HORVÁTH LEVENTE
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: Az idegen – DĂNUŢ MĂNĂSTIREANU
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti portré: SZABÓ T. ANNA költő

Csütörtök, július 28.
9:30 Áhítat: „...szólj a magad mentségére...” (ApCsel 26) – MOLNÁR ILLÉS
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: Környezetünk és a tudás – MARCUS KRACHT
13:30 Ebéd
14:30 Szervezett kirándulások
19:00 Vacsora
21:00 Esti vers: RÖHRIG GÉZA estje

Péntek, július 29.
9:30 Áhítat: „...miért tartasz ellenségednek?” (Jób 13) – DÁVID ISTVÁN
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: A megbocsátás dilemmái – RÖHRIG GÉZA
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti portré: DRAGOMÁN GYÖRGY

Szombat, július 30.
9:30 Áhítat: „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15, 26) – FALUS ANDRÁS.
11:00 Kávészünet
11:30 Akárki – RÉTHELYI ORSOLYA
13:30 Ebéd
18:00 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti zene: KAROSI BÁLINT

Vasárnap, július 31.
10:00 Istentisztelet, táborzárás, búcsú – VISKY PÉTER
12:30 Ebéd

MEGHÍVOTT ELŐADÓK


Balogh Judit történész (Miskolc–Eger)
Dani Eszter teológus (Budapest)
Dávid István teológus (Kolozsvár)
Dragomán György író (Budaörs)
Falus András immunbiológus (Budapest)
Karosi Bálint zeneszerző (New York)
Kracht, Marcus matematikus-nyelvész (Bielefeld)
Mănăstireanu, Dănuţ teológus (Iaşi)
Molnár Illés költő (Budapest)
Réthelyi Orsolya bölcsész (Budapest)
Röhrig Géza költő, színész (New York)
Szabó T. Anna költő (Budaörs)

A SZERVEZŐK KÖZÖSSÉGE
Daray Attila, Daray Erzsébet, Horváth Levente, Horváth Zoltán, Visky András, Visky Péter, Visky Sarolta, Zágoni Balázs

Utolsó módosítás: 2016.07.21
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next  End  »

Page 18 of 35
NAPI IGE
"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." Zsolt 5,12b
Hírek

2019 May 12
2019 April 18
2019 January 11
TÓKÖZHÍR
Újdonságok