Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 18 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség
Családos csendeshétvége Print

Családos csendeshétvége a Hargitán - 2012 Május 18-20

 

Közösségben és jó hangulatban átélt csendeshétvégére vágyakozol?

Gyönyörű tájakon átélt testi/lelki felüdülést óhajtasz?

Gyere velünk a Hargitára.

Jelentkezni a 0364/108629, 0751/133763 telefonszámokon.

Utolsó módosítás: 2012.04.13
 
Húsvéti üdvözlet Print

Utolsó módosítás: 2012.03.30
 
Bán Alpár V. éves teológus kibocsátása a közép-ázsiai misszióba Print

Az istentiszteleten a Luk 7, 36-5o alapján Horváth Levente szolgált, és ez utóbbi 5o. verset mondta Alpár fölött áldásként is: "A te hited megtartott téged, menj békességgel!" Magyarné Balogh Erzsébet imádkozott az Úrasztalánál letérdelő misszionáriusért, aki „nagyon eladósodott” (tehát: Jézust nagyon szerető) emberként küldtünk ki mi, eladósodott testvérei az eladósodott pogányok közé.

Daray Attila a gyülekezet presbitériumának a nevében szólt Alpárhoz néhány biztató szót.  Mind a menyasszonya, mind a gyülekezet el kellett végül engedje azt, aki a közösség egyik láncszemeként mindannyiunkat magával vitt Ázsiába.

A tóközi gyülekezet közel 8oo lejt tett a perselybe a kibocsátó istentiszteleten, amit Alpár küldetésére szántak, és az egyénileg elköteleződő rendszeres adakozókon kívül mások is gyűjtöttek, pl. az erdélyi Fike. Teológus társai egy hegymászó bakanccsal lepték meg, amire ők adták össze a pénzt.

KÖSZÖNJÜK IMÁITOKAT ÉS TÁMOGATÁSOTOKAT, hisz AKI TISZTELI JÉZUS VÉGRENDELETÉT AZ MIND ALPÁRRAL MENT, SENKI SE MARADJON ITTHON, HA HISZÜNK ABBAN HOGY EZ KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ! Ha egy tag teszi, akkor az egész test teszi, ha egy tag örül, vele együtt örül az egész test, ha egy szenved, vele együtt ... tudjátok ugye?

Utolsó módosítás: 2012.02.12
 
JÉZUS - ÉN - MI Print

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség

Kükülő u./Str. Tirnavelor 32

JÉZUS ÉN – MI

Növekedésem Jézusban, és ennek gyümölcsei házasságomban

és családomban.

Febr. 21. (Kedd), 19:00 óra – Jézussal a pusztában

Febr. 22. (Szerda), 19:00 óra – Jézus és én.

A Jézussal való személyes kapcsolat zavarai és keskeny útja.

Febr. 23. (Csütörtök), 19:00 óra – Jézus és mi.

Jézus és a házasságkapcsolatunk konfliktusai, és a megoldások

Febr. 24. (Péntek), 19:00 óra – Jézus és a családunk.

Több nemzedék külön, vagy/és együtt?

 

Igehirdető/előadó:

Szarka Miklós

református lelkipásztor/családterapeuta – Budapest.

 

Szerda és Csütörtök, 17:00 óra – Beszélgetés ifjakkal a társkeresés témakörében.

Helyszín: Templomunk imaterme.

Az elhangzott igehirdetés/előadások meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Lelkészjelentés a 2011. esztendőről Print

(Kivonatosan ismertetett Lelkészjelentés)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2, 6-7)

Az igéből a gyülekezetépítés programját meghatározó vezérelvet olvashatjuk ki. A hitben való növekedés aspektusai a következők:

  1. ahogyan elfogadtátok Jézus Krisztust ... éljetek is úgy – Isten szerinti élet.

  2. ahogyan meggyökereztetek … épüljetek fel – lelki növekedés.

  3. ahogyan tanultátok … erősödjetek meg az igazságban – a “másképpen” való gondolkodás.

A népegyházi mivolt túlhaladásában a személyes hitélet megélése a központi kérdés, amely az egyháztagság alapfeltétele. Ez a személyreszabott, fölbecsülhetetlen felfedezés teszi hitvallóvá a tagokat. És a hitvalló tagok jelenléte a gyülekezetben szükségszerüen missziót generál. S a missziós terület a népegyházi mivoltban adva van.

Gyülekezeti életünk számokban:

Számítógépes nyilvántartásunkban 1713 lelket jegyzünk. A kiköltözések számának (31) tudható be a 23 lélekre tehető általános apadás száma (ebben benne van az egy lélekkel való természetes szaporulat száma is: egy személlyel többet kereszteltünk, mint temettünk).

Érdekességként említem meg: az őszi népszámlálás idevonatkozó adata szerint Kolozsváron 49 426 magyar emberből 31 082 -en vallották magukat reformátusoknak. A reformátusok több mint 7,5 ezer lelket vesztettek (!): 38 779 hívet számláltak 2002-ben, 2011 végén viszont már csak 31 082-en voltak (18 százalékos fogyás).

Kolozsvár összreformátusságának száma azonban, a 12 református gyülekezet népmozgalmi adatainak jelentése alapján 22 536 lélek.

Vajon a különbség, 8 546 református hol éli hitéletét? Városunkban minimum még 3 református gyülekezetet lehetne alapítani/plántálni!

(A romániai magyarság népszámlálási adatai: 1977 – 1, 71 millió. 1992 – 1, 62 millió. 2002 – 1, 43 millió. 2011 -1, 24 millió).

Bibliakörök

Gyülekezetünkben 3 kör működik heti rendszerességgel (vasárnap: átlag 15, szerda: átlag 8, péntek: átlag 14). Az elmúlt esztendőben, két alkalommal a 3 kör közös találkozójára is sor került. Ezt erősítendő, ami hatékony és a gyülekezet egészére is kihat, a csendeshétvégek közös átélése (tavaszi és téli): Hargita Ker. Tábor és Dorcas Camping – Vekeri tó/Debrecen. Sokakat éppen ez alkalmak indítottak arra, h bekapcsolódjanak a gyülekezetünkbe (számszerű adatot még nem tudok).

Ezen a ponton nagy szerepet játszanak a bibliakör tagjainak hivogató bátorsága. Így válnak a bibliakörösök hatékony gyülekezetépítőkké.

A bibliakörök mellett, gyülekezetünk életébe egyre erőteljesebben épül be az Alpha kurzus/Keresztkérdések név alatt ismert evangelizációs módszer. 2011 -ben két Alpha-kurzus sorozatot szerveztünk (tavasszal és ősszel), és a gyülekezetépítés vonatkozásában egyre hatékonyabbnak bizonyul. Ennek eredményei – reménységünk szerint – hosszútávon meg fognak mutatkozni.

Gyülekezetünk egyre elkötelezettebben vesz részt a külmisszió szolgálatában. Az ide vonatkozó igei tanítás és a Horváth Levente lp/presbiter külmisszió irányában tanusított elkötelezettsége, meghozza a gyümölcsét: egyre öntudatosabban éljük hitéletünket az élesben történő külmisszió frontvonalain is. Balázs Zsuzsa misszionárius szolgálatát az újgorok között (Kína) lelkileg és anyagilag támogatjuk. Részt vállaltunk a Genézius Társaság által kezdeményezett, diakónia arcéllel rendelkező kenyai misszióban is, és ezt a 2012 -es esztendőben folytatni kívánjuk: iskolás gyermekek adoptálása és az iskola felépítése területein.

Gyülekezetünkben történő istentisztelet keretében, Bán Alpár V. éves teológust közép-ázsiai misszióba fogjuk kibocsátani, és támogatni. [Megtörtént 2012 jan. 29 -én - szerk.megj.]

Gyülekezeti életünk központi “Célja” közöttünk van – Őt, Jézus Krisztust újból és újból fölfedezni, vonzásába kerülni egyéni és közösségi életünk elemi érdeke.

Utolsó módosítás: 2012.03.09
 
«  Start  Prev  31  32  33  34  35  Next  End  »

Page 34 of 35
NAPI IGE
"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." Zsolt 5,12b
Hírek

2019 May 12
2019 April 18
2019 January 11
TÓKÖZHÍR
Újdonságok