Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Írországi fiatalokkal együtt ANGOL KLUB a Tóközben
Hírek

Jelentkezzetek, mert nagyon hapy lesz.

Utolsó módosítás: 2016.07.06
 
Gyerek tábor
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.07.03
 
Tini tábor
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.07.03
 
Konfirmáció - 2016
Konfirmandusok

Ebben az évben gyülekezetünk ifjai pünkösd ünnepén tettek bizonyságot hitükről, köteleződtek el a Krisztus-követés életforma mellett.

A konfirmandusok névsora: Ambrus Dobai Arianna-Anna, Balázs Tímea-Szidónia, Fehér Zoltán, Gáll Norbert-Levente, Geréb Apor-Dániel, Gevált Brigitta-Júlia, Kún Anna, Láposi Noémi, Salamon Rebeka-Eszter, Szabó Árpád-Attila, Tordai Soós Anna, Tóth Márk-Károly, Tövis Tibor-Zoltán, Veres Jázmin Abigail. Isten áldja és őrizze meg őket.

Utolsó módosítás: 2016.05.20
 
Pünkösdi ünnepkör alkalmai, 2016
Hírek

Pünkösd nagyhete: május 9-13 között, 18:00 órakor ünnepre felkészítő istentisztelet

Konfirmáció: május 14, 17:00 óra

Pünkösd I. napja (május 15.)
Úrvacsorás istentisztelet 10:00 óra és 17:00 óra
Konfirmandus ifjak fogadalomtétele

Pünkösd II. napja (május 16.)
Istentisztelet – 10:00 óra
Pünkösdi koncert – 19:00 óra

Pünkösd III. napja (május 17.)
Istentisztelet – 10:00 óra

Szentháromság vasárnap (május 22.)
Istentisztelet – 10:00 óra
Az első éves konfirmandus ifjak kiskonfirmációja
18:00 óra: Bibliakörök Találkozója

Gyülekezeti Csendes Hétvége: Reketó, május 27-29

Utolsó módosítás: 2016.05.09
 
Pünkösdi koncert
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2016.05.07
 
Függőleges Keresztyén Ifjúsági Konferencia
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.04.13
 
Képzőművészeti tárlat
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.03.30
 
Áldott húsvéti ünnepeket!
Hírek

Hogy mi a húsvét, azt itt a földön egyedül a bűnbánó és Isten békéjére szomjazó szív sejtheti meg.
Az embernek bensőséges csend kell, és “hideg tumultust adnak neki”. Isten minden egyes látogatásának, eljövetelének, feltámadásának elvéthetetlen ismertető jegye a csend. Pontos ellentéte annak a “hideg tumultusnak”, amit az ember oly gyakran kap, s amit maga is oly esztelen módon hajszol.

 

“Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” - Zsolt 46, 11

 

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE – 2016.

Március 20. Virágvasárnap
Virágvasárnapi istentisztelet 10:00 órától
A Fébé Otthonban 17:00 órától

Március 21- 24.
Bűnbánati istentiszteletek 18:00 órától

Március 25.
Nagypénteki istentisztelet 10:00 órától
Passió-istentisztelet 18:00 órától
A János evangéliumából felolvas Kézdi Imola színművész

Március 26.
Nagyszombati istentisztelet 18:00 órától

Március 27. húsvét első napja
Úrvacsorás istentisztelet 10:00 és 17:00 órától
A Fébé Otthonban 17:00 órától

Március 28. húsvét másodnapja
Ünnepi istentisztelet 10:00

Március 29. húsvét harmadnapja
Ünnepi istentisztelet 10:00 órától

Utolsó módosítás: 2016.03.19
 
CSALÁDBAN ÉLNI JÓ?
Hírek

Az elhangzott előadások meghallgathatóak itt.

Előadássorozat febr. 8-13 között.

Mennyire fontos a szolgálatkészség, a házastársak meghitt kapcsolatának elmélyítése, egymás tisztelete, megbecsülése és bátorítása, és hogyan forrasztja mindezeket egységbe a szeretet kötőanyaga.
Miképpen állíthatnánk le magunkban az úgynevezett "hibakereső autómatát", vagyis azt a belső hangot, amely pillanatok alatt képes kimutatni a másik hibáit ... Szóval, önmagunkkal szembesítő kérdések ezek - jertek, és együtt növekedjünk az egymás elfogadásában.
Szeretettel várunk.

 

Utolsó módosítás: 2016.02.10
 
Egyetemes Imahét - 2016 január 17-24.
Hírek

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Isten tetteinek hirdetésére elhívottan „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

Bibliaolvasás: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (1Pt 2,9-10)

1. nap: Január 17. vasárnap de. 10:00 óra – NE MARADJON A KŐ A SÍRNÁL
Ez 37,12-14 Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem.
Zsolt 71,18b-23 Istenem, hatalmad és igazságod a magas égig ér.
Róm 8,15-21 Szenvedünk vele, hogy megdicsőüljünk általa.
Mt 28,1-10 Nincsen itt, mert feltámadt amint megmondta.

2. nap: Január 18. hétfő 19:00 óra – ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE

Szolgál: Varga Zoltán lelkipásztor (Türe)
Ézs 61,1-4 Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Fil 2,1-5 Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Jn 15,9-12 - Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.

3. nap: Január 19. kedd 19:00 óra – TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRŐL

Szolgál: Botos Csaba lelkipásztor (Somosd)
Jer 31,10-13 Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán.
Zsolt 122 Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek.
1Jn 4,16b-21 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, s a testvérét viszont gyűlöli, az hazug.
Jn 17,20-23 Teljessé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem.

4. nap: Január 20. szerda 19:00 óra – A HÍVŐK SZENT PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA EVANGÉLIUM HIRDETÉS

Szolgál: Gede Csongor lelkipásztor (Kolozsmonostor)
1Móz 17,1-8 Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.
Zsolt 145,8-12 Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.
Róm 10,14-15 Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak?
Mt 13,3-9 A többi mag viszont jó földbe esett és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.

5. nap: Január 21. csütörtök 19:00 óra – AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE

Szolgál: Nagy Dávid messiáshivő közösség rabbija (Nagyvárad)
Ézs 56,6-8 Az én házamat az imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára.
Zsolt 24 Ki mehet föl az Úr hegyére?
ApCsel 2,37-42 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
Jn 13,34-35 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én is szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

6. nap: Január 22. péntek 19:00 óra – VAN EGY ÁLMOD?

Szolgál: Balázs Attila lelkipásztor (Szentlászló)
1Móz 37,5-8 Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam!
Zsolt 126 Olyanok voltunk, mint az álmodók.
Róm 12,9-13 A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.
Jn 21,25 Maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.

7. nap: Jnuár 23. szombat 19:00 óra – EGYÜTT IMÁDKOZVA

Szolgál: Kozma Zsolt ny. professzor (Kolozsvár)

Beszámoló: Szabó Attila misszionárius (Nepál)
Ézs 62,6–7 Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel!
Zsolt 100 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel!
1Pt 4,7b-10 Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.
Jn 4,4-14 Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgóvíz forrásává lesz benne.

8. nap: Január 24. vasárnap de. 10:00 óra úrvacsorás istentisztelet – EGYSÉGÉRT ÉGŐ SZÍVEK

Szolgál: Lészai Lehel tanár/lelkipásztor (Kolozsvár)
Ézs 52,7-9 Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz.
Zsolt 30 Te gyászomat örömre fordítottad.
Kol 1,27-29 Milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van.
Lk 24,13-36 Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt.

Utolsó módosítás: 2016.01.22
 
«  Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  End  »

NAPI IGE
"Tartsátok meg parancsolataimat és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr." 3Moz 22,31
Hírek

2020 December 24
2020 November 07
2020 April 10
TÓKÖZHÍR
Újdonságok