Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 20 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Képzőművészeti tárlat megnyitó
Hírek

2016 július 17-én, a vasárnap délelőtti (10:00 óra) istentiszteletet követően, a székelyudvarhelyi NAGY - IMECS ZSUZSANNA képzőművészeti tárlatának ünnepélyes megnyitójára kerül sor.
Hellyszín: Kolozsvár-Tóközi Református templom kiállító terme.

Az épitésztehnikus Nagy-Imecs Zsuzsanna 2007 óta a képfestészetben artikulálja önmagát, s teszi ezt fölszabadult örömmel, elkötelezetten.

Utolsó módosítás: 2016.07.15
 
KI AZ ÉN ELLENSÉGEM?
Hírek

Koinónia Tábor - Hargita, 2016 július 25-31

Olyan volt az Úr, mint az ellenség” (JSir 2, 5)

Az irgalmas samaritánus példázatában arra a kérdésre, „Ki az én felebarátom?”, tulajdonképpen, ha a szöveg dramaturgiáját tekintjük, az a válasz születik, hogy „Az én ellenségem”. A rablók kezébe esett, kifosztott és halálra sebzett embert az ősi ellenségnek számító samaritánus menti meg, a Jézust kérdező törvénytudónak tehát magával az útfélen hagyott, tehetetlen, önmagán segíteni nem tudó „félholt” áldozattal kell azonosulnia, hogy eljusson a példázat helyes értelmezéséhez.

A „Menj el te is és hasonlóképpen cselekedj!” felszólítás nem egyéb, mint a kérdező pozíciójának a radikális kibillentése, amennyiben neki is az idegen és az ellenség irgalmára kell rászorulnia ahhoz, hogy saját valódi helyzetére ráismerhessen. A párbeszéd-szituáció ráadásul Jézust helyezi az „egyetlen idegen” (Lukács doktor szóösszetétele ez is!) szerepébe, aki odahajol a kérdezőhöz, fölemeli önnön kétségbeesett tudása kábulatából és megváltja neki a szállást a vendégfogadó háznál, a teljes felépülésig, azaz a „visszajövetelig”.

Az elesett és kiszolgáltatott, valamint az irgalmat gyakorló valóságos helyzetén kívül nem tudjuk megválaszolni a „Ki az én felebarátom?” első – de csak első! – hallásra egyszerűnek tűnő kérdést, és nincs válaszunk az ennél sokkal keményebbnek hangzó „Ki az én ellenségem?” kérdésre sem.

A válasz ugyanis – Lukács feljegyzése szerint legalábbis – „cselekvés” természetű. Nem úgy élsz, hogy kérdésedre választ találhatnál, és nem is úgy kérdezel: valódi válaszokhoz csak létező kérdések juttathatnak, különben észrevétlenül marad az útmenti „félholt”, kikerülhető, otthagyható, mintha meg sem történt volna, ami a szemünk előtt szakadatlanul történik.

A pap „történetesen”, véletlenül mintegy arra jár, és átmegy a „másik oldalra”, a lévita megnézi és ő is a másik oldalon köt ki. Az intézményesült kérdésfelvetés vagy több nemzedéken át megörökölt hit elkerüli magát a problémát, mert a kérdésre létezik egy ideális válasza, amihez viszont a létező sehogyan sem illeszkedik.

A „túloldalon” a számukra problémátlan esetek vannak, jól körülhatárolt ellenség- és (fele)barát-kategóriák, amikbe viszont a Jézus-féle szerzetek nem férnek bele, ezek az „egyetlen idegenek” csak marginális jelenségei a gyülekezeti vagy társadalmi életünknek.

Aki Jézusnak csapdát állít, az alighanem pórul jár, de rosszul biztosan nem, mert magával Istennel találja magát szembe, aki, mikor olyanná lett „mint az ellenség”, „elhagyta oltárát”, „elhagyta szentélyét”, ahogyan a Siralmak könyvében olvassuk, elindult, hogy az útfélen heverő félholtakat fölemelje, összegyűjtse és visszavigye arra helyre, ahol együtt lakhat velük.

A „Ki az én ellenségem?” kérdés az „én” helyzetéből a „mi” helyzetébe hoz, az ellenség megközelítése nélkül ugyanis nincs gyógyulása sem a „félholtnak”, sem pedig a hitében megkeményedett megigazultnak, aki tovább megy és nyomtalanul kihull a történetből.

Egyetlen kérdést kell megbeszélnünk a Koinónia Táborban; egyetlen kérdésre adott sokféle válasznak kell kitennünk magunkat – gyertek, ne kerüljünk a „másik oldalra”!

Kolozsvár, 2016. 7. 1

 

 

PROGRAM


Hétfő, július 25.

15:00 Érkezés, elszállásolás
19:00 Vacsora
20:00 Megnyitó, programismertető, ismerkedés: Ki az én ellenségem? – VISKY ANDRÁS

Kedd, július 26.

9:30 Áhítat: „Honnnan van a konkoly...?” (Mt 13, 24-30. 36-43) – DANI ESZTER
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: A másik konfesszió – BALOGH JUDIT
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti film: SAUL FIA

Szerda, július 27.


9:30 Áhítat: „rátámadt az Úr” (2Móz 4, 18-31) – HORVÁTH LEVENTE
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: Az idegen – DĂNUŢ MĂNĂSTIREANU
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti portré: SZABÓ T. ANNA költő

Csütörtök, július 28.
9:30 Áhítat: „...szólj a magad mentségére...” (ApCsel 26) – MOLNÁR ILLÉS
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: Környezetünk és a tudás – MARCUS KRACHT
13:30 Ebéd
14:30 Szervezett kirándulások
19:00 Vacsora
21:00 Esti vers: RÖHRIG GÉZA estje

Péntek, július 29.
9:30 Áhítat: „...miért tartasz ellenségednek?” (Jób 13) – DÁVID ISTVÁN
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: A megbocsátás dilemmái – RÖHRIG GÉZA
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti portré: DRAGOMÁN GYÖRGY

Szombat, július 30.
9:30 Áhítat: „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15, 26) – FALUS ANDRÁS.
11:00 Kávészünet
11:30 Akárki – RÉTHELYI ORSOLYA
13:30 Ebéd
18:00 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti zene: KAROSI BÁLINT

Vasárnap, július 31.
10:00 Istentisztelet, táborzárás, búcsú – VISKY PÉTER
12:30 Ebéd

MEGHÍVOTT ELŐADÓK


Balogh Judit történész (Miskolc–Eger)
Dani Eszter teológus (Budapest)
Dávid István teológus (Kolozsvár)
Dragomán György író (Budaörs)
Falus András immunbiológus (Budapest)
Karosi Bálint zeneszerző (New York)
Kracht, Marcus matematikus-nyelvész (Bielefeld)
Mănăstireanu, Dănuţ teológus (Iaşi)
Molnár Illés költő (Budapest)
Réthelyi Orsolya bölcsész (Budapest)
Röhrig Géza költő, színész (New York)
Szabó T. Anna költő (Budaörs)

A SZERVEZŐK KÖZÖSSÉGE
Daray Attila, Daray Erzsébet, Horváth Levente, Horváth Zoltán, Visky András, Visky Péter, Visky Sarolta, Zágoni Balázs

Utolsó módosítás: 2016.07.21
 
Írországi fiatalokkal együtt ANGOL KLUB a Tóközben
Hírek

Jelentkezzetek, mert nagyon hapy lesz.

Utolsó módosítás: 2016.07.06
 
Gyerek tábor
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.07.03
 
Tini tábor
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.07.03
 
Konfirmáció - 2016
Konfirmandusok

Ebben az évben gyülekezetünk ifjai pünkösd ünnepén tettek bizonyságot hitükről, köteleződtek el a Krisztus-követés életforma mellett.

A konfirmandusok névsora: Ambrus Dobai Arianna-Anna, Balázs Tímea-Szidónia, Fehér Zoltán, Gáll Norbert-Levente, Geréb Apor-Dániel, Gevált Brigitta-Júlia, Kún Anna, Láposi Noémi, Salamon Rebeka-Eszter, Szabó Árpád-Attila, Tordai Soós Anna, Tóth Márk-Károly, Tövis Tibor-Zoltán, Veres Jázmin Abigail. Isten áldja és őrizze meg őket.

Utolsó módosítás: 2016.05.20
 
Pünkösdi ünnepkör alkalmai, 2016
Hírek

Pünkösd nagyhete: május 9-13 között, 18:00 órakor ünnepre felkészítő istentisztelet

Konfirmáció: május 14, 17:00 óra

Pünkösd I. napja (május 15.)
Úrvacsorás istentisztelet 10:00 óra és 17:00 óra
Konfirmandus ifjak fogadalomtétele

Pünkösd II. napja (május 16.)
Istentisztelet – 10:00 óra
Pünkösdi koncert – 19:00 óra

Pünkösd III. napja (május 17.)
Istentisztelet – 10:00 óra

Szentháromság vasárnap (május 22.)
Istentisztelet – 10:00 óra
Az első éves konfirmandus ifjak kiskonfirmációja
18:00 óra: Bibliakörök Találkozója

Gyülekezeti Csendes Hétvége: Reketó, május 27-29

Utolsó módosítás: 2016.05.09
 
Pünkösdi koncert
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2016.05.07
 
Függőleges Keresztyén Ifjúsági Konferencia
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.04.13
 
Képzőművészeti tárlat
Hírek

Utolsó módosítás: 2016.03.30
 
Áldott húsvéti ünnepeket!
Hírek

Hogy mi a húsvét, azt itt a földön egyedül a bűnbánó és Isten békéjére szomjazó szív sejtheti meg.
Az embernek bensőséges csend kell, és “hideg tumultust adnak neki”. Isten minden egyes látogatásának, eljövetelének, feltámadásának elvéthetetlen ismertető jegye a csend. Pontos ellentéte annak a “hideg tumultusnak”, amit az ember oly gyakran kap, s amit maga is oly esztelen módon hajszol.

 

“Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” - Zsolt 46, 11

 

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE – 2016.

Március 20. Virágvasárnap
Virágvasárnapi istentisztelet 10:00 órától
A Fébé Otthonban 17:00 órától

Március 21- 24.
Bűnbánati istentiszteletek 18:00 órától

Március 25.
Nagypénteki istentisztelet 10:00 órától
Passió-istentisztelet 18:00 órától
A János evangéliumából felolvas Kézdi Imola színművész

Március 26.
Nagyszombati istentisztelet 18:00 órától

Március 27. húsvét első napja
Úrvacsorás istentisztelet 10:00 és 17:00 órától
A Fébé Otthonban 17:00 órától

Március 28. húsvét másodnapja
Ünnepi istentisztelet 10:00

Március 29. húsvét harmadnapja
Ünnepi istentisztelet 10:00 órától

Utolsó módosítás: 2016.03.19
 
«  Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  End  »

NAPI IGE
"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." Zsolt 5,12b
Hírek

2019 November 22
2019 October 10
2019 September 14
TÓKÖZHÍR
Újdonságok