Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Szenteste 2016
Beszámoló
Szenteste így ünnepeltünk a gyülekezetünk közösségében:
(A fotókat Nyakas Attila készítette)

énekek

Utolsó módosítás: 2016.12.27
 
Képkiáálítás megnyitó
Beszámoló

Ferenczy Miklós lelkipásztor a Gy. Szabó Béla hagyaték gondozója, templomunk kistermében ünnepélyesen megnyitotta az Emlékkiállítást. A kiállítás anyagát a XX. század erdélyi szellemtörténet nagyjainak portréi alkotják.

Kiállítást meghirdető plakát:

Fényképbeszámoló:

Utolsó módosítás: 2016.12.18
 
Adventi Zenés Istentisztelet
Beszámoló

Advent 3. vasárnapján az Adventi Zenés Istentisztelet 20. kiadását értük meg. Kicsik/nagyok együtt dicsőítettük Istent, aki meglátogadta és megváltotta népét. "Éneklő Gyülekezet" -té való formáltatásunk pillanatairól álljon itt egy rövid fotóbeszámoló.

Az Istentisztelet meghallgatható itt.

Utolsó módosítás: 2016.12.13
 
Karácsonyi örömhír

“ … üdvözítő született ma nektek.” Lk 2, 11.

Számunkra Isten nemcsak a fölfoghatatlan Mindenható Isten akar lenni, hanem ember is. Ebből neki semmi haszna nem lett, erre neki nem volt szüksége – ezt a csodát értünk tette!

Nektek – nem kérdi kik vagyunk, értjük-e a bejelentett hírt vagy nem, jó és vallásos emberek vagyunk-e vagy nem.

Mi vagyunk azok, akikért ez történt!

Az Úr angyala – például e karácsonyi üdvözlet által is – rád mutat, és azt mondja: neked!

E híradás valamennyiőnket érint – mindnyájan együtt kapjuk az ajándékok ajándékát Jézus Krisztust, Üdvözítőnket.

A gyülekezeti élet minden időben és minden helyen ezen a földön az Üdvözítővel való közösségből bontakozik ki és áll fenn. Ott ahol nincs személyes kapcsolódás az Üdvözítővel, ott nincs közösség egymással sem, és ahol nincs közösség egymással, ott nincs közösség az Üdvözítővel sem. Egyik nincs a másik nélkül. A tóközi gyülekezetünk sem létezhetne a Megváltó Jézus Krisztussal való kapcsolatunk nélkül. A reformáció 500. esztendejébe lépve, jertek és erősödjünk a Vele és az egymáshoz való kapcsolódásunkban.

Áldott karácsonyi ünnepeket és élő reménységgel áthatott új esztendőt kívánunk,

Kozma András                                            Szakács Levente

Visky Péter                                                  Veres Csaba

lelkipásztorok                                              gondnokok

 

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE - 2016

December 11. advent III. vasárnapja

10:00 – Adventi Zenés Istentisztelet és

adventi vásár és szeretetvendégség

 

December 18. advent IV. vasárnapja

10:00 - Istentisztelet

 

December 19-20. 18:00 óra: Karácsonyra előkészítő istentiszteletek

December 21. 18:00 óra: Tálentum Református Iskola karácsonyi ünnepélye

December 22-23. 18:00 óra: Karácsonyra előkészítő istentiszteletek

December 24. Szenteste

17:00 – gyermekeink karácsonyi köszöntője

18:00 – karácsonyi áhitat (templom alagsorában)

December 25. karácsony I. napja

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

17:00 - Úrvacsorás istentisztelet a Fébé Otthonban

December 26. karácsony II. napja

10:00 – Istentisztelet

17:00 – Istentisztelet (a templom imatermében)

December 27. karácsony III. napja

10:00 – Istentisztelet

19:00 – Karácsony a Béta Caféban

December 31.

18:00 – Óesztendei istentisztelet

2015 Január 1.

10:00 – Újesztendei istentisztelet

Utolsó módosítás: 2016.12.12
 
ALPHA-klub 2016/II
Alpha Klub/Sorozatok

Az őszi alpha-sorozat véget ért. Izgalmas beszélgetések, őszinte megnyilatkozások hangzottak el. A csoport tagjainak vágya az, hogy az "asztali beszélgetés" műfajában tovább folytathassák a megkezdett beszélgetéseket, ill. a közösség gyakorlásának életben tartása. Az ünnepi tortára került alpha-béta betük a folytatást hivatottak kiábrázolni.


Beszámoló:
- bizonyságtétel

Utolsó módosítás: 2016.11.24
 
Evangelizációs hét
Hírek

Az evangelizáción elhangzott szolgálatok meghallgathatóak itt.

 

Utolsó módosítás: 2016.12.01
 
Asztali beszélgetés - Miként találhatok rá a kegyelmes Istenre?
Beszámoló

REFORMÁCIÓ - 2016.

A magunk reformációja 8 tételben:

1. Az egymáshoz való tartozás a közösség gyakorlásában
2. Történjen ez az öröm megélésében az istentiszteleteink (gyermek- és ifjúsági istentiszteletek) alkalmával, a személyes megnyilatkozásokban (pld. bizonyságtételek, fogadni a templomba érkezőket, stb).
3. Berögzött merevségek, korlátok megszüntetése
4. Egymás fel/megkeresése
5. Szolgálatok a kegyelmi ajándékok szerint, bizonyságtételek
6. Konkrét feladatvállalások
7. Tanítás, tanulás, tanítványság
8. Az imádság gyakorlása

„Isten adja a növekedést, mert megígérte!”
Ámen

Utolsó módosítás: 2016.11.11
 
MERE REFORMÁCIÓ?
Hírek

Karikatúrákkal egy házi reformációért.
Kiállítás Adorjáni László firkáiból.

Utolsó módosítás: 2016.11.04
 
Összerázós kátés-ifis túrázás
Beszámoló

Pár hete, a Tóközi kátés csapatok és mi, az ifisek Gergely Emese, Gábor Áron és Pap Csaba vezetésével kirándulni mentünk a Bükkbe. A kiránduláson jobban megismertük egymást és erre a Bükk  tökéletes hely volt.

Amikor megérkeztünk az erdőbe, egy ismerkedős játékkal kezdtük. Azután túráztunk egyet, ami szuper volt, mert sokat tudtunk beszélgetni egymással, és  közben megcsodálhattuk Isten különleges alkotásait is. Jó volt látni azt, hogy Isten mennyi csodás dolgot teremtett a természetbe. Számunkra nagy élmény volt, hogy együtt tölthettünk el egy kellemes delutánt, régi és új barátok társaságában. A hosszú gyaloglás után egy tisztásra értünk ki, ahol először Áronnal és Csabával beszélgettünk arról, hogy miért fontos saját testünkre vigyázni, és mit ír a Biblia ennek kapcsán. Sok új dolgot tudtunk meg, mint például azt, hogy azzal is tudjuk Istent dicsérni, hogy elfogadjuk önmagunkat és  vigyázunk a testünkre, amit Istentől kaptunk.

Ezután játékok következtek: két csapatra osztva kvízeztünk, utána pedig kiprobálhattuk az íjászatot, ami ugyancsak nagy élmény volt! Hazaindulás előtt emlékbe mindeki kapott egy sportpalackot, ami nagyon kedves gesztus volt tőlük.

Ezen a hétvégi kiránduláson egy nagyon fontos üzenetet hozhattunk magunkkal, szükségünk van a  rendszeresen végzett „Őszi nagytakarításra” az életünkben. Ez azt jelenti, hogy minden olyan dolgot „kidobunk”, ami terheli az életünket, eltávolít Istentől, és megtartjuk mindazt, ami fontos számunkra, ami pozitívabbá teszi a mindennapjainkat. Sokszor elfelejthetjük a programokkal teli napjainkban azt, hogy igazából van egy csodálatos Istenünk, aki ott van velünk mindenhol, még akkor is ha nem látjuk. Ezért mindig fontos ilyen szüneteket tartani a rohanó mindennapokban, hogy ne felejtsük el Istent és az ő végtelen szeretetét!

Veres Jázmin és Salamon Rebeka

Fényképek:

Utolsó módosítás: 2017.07.23
 
Képzőművészeti tárlat megnyitó
Hírek

2016 július 17-én, a vasárnap délelőtti (10:00 óra) istentiszteletet követően, a székelyudvarhelyi NAGY - IMECS ZSUZSANNA képzőművészeti tárlatának ünnepélyes megnyitójára kerül sor.
Hellyszín: Kolozsvár-Tóközi Református templom kiállító terme.

Az épitésztehnikus Nagy-Imecs Zsuzsanna 2007 óta a képfestészetben artikulálja önmagát, s teszi ezt fölszabadult örömmel, elkötelezetten.

Utolsó módosítás: 2016.07.15
 
KI AZ ÉN ELLENSÉGEM?
Hírek

Koinónia Tábor - Hargita, 2016 július 25-31

Olyan volt az Úr, mint az ellenség” (JSir 2, 5)

Az irgalmas samaritánus példázatában arra a kérdésre, „Ki az én felebarátom?”, tulajdonképpen, ha a szöveg dramaturgiáját tekintjük, az a válasz születik, hogy „Az én ellenségem”. A rablók kezébe esett, kifosztott és halálra sebzett embert az ősi ellenségnek számító samaritánus menti meg, a Jézust kérdező törvénytudónak tehát magával az útfélen hagyott, tehetetlen, önmagán segíteni nem tudó „félholt” áldozattal kell azonosulnia, hogy eljusson a példázat helyes értelmezéséhez.

A „Menj el te is és hasonlóképpen cselekedj!” felszólítás nem egyéb, mint a kérdező pozíciójának a radikális kibillentése, amennyiben neki is az idegen és az ellenség irgalmára kell rászorulnia ahhoz, hogy saját valódi helyzetére ráismerhessen. A párbeszéd-szituáció ráadásul Jézust helyezi az „egyetlen idegen” (Lukács doktor szóösszetétele ez is!) szerepébe, aki odahajol a kérdezőhöz, fölemeli önnön kétségbeesett tudása kábulatából és megváltja neki a szállást a vendégfogadó háznál, a teljes felépülésig, azaz a „visszajövetelig”.

Az elesett és kiszolgáltatott, valamint az irgalmat gyakorló valóságos helyzetén kívül nem tudjuk megválaszolni a „Ki az én felebarátom?” első – de csak első! – hallásra egyszerűnek tűnő kérdést, és nincs válaszunk az ennél sokkal keményebbnek hangzó „Ki az én ellenségem?” kérdésre sem.

A válasz ugyanis – Lukács feljegyzése szerint legalábbis – „cselekvés” természetű. Nem úgy élsz, hogy kérdésedre választ találhatnál, és nem is úgy kérdezel: valódi válaszokhoz csak létező kérdések juttathatnak, különben észrevétlenül marad az útmenti „félholt”, kikerülhető, otthagyható, mintha meg sem történt volna, ami a szemünk előtt szakadatlanul történik.

A pap „történetesen”, véletlenül mintegy arra jár, és átmegy a „másik oldalra”, a lévita megnézi és ő is a másik oldalon köt ki. Az intézményesült kérdésfelvetés vagy több nemzedéken át megörökölt hit elkerüli magát a problémát, mert a kérdésre létezik egy ideális válasza, amihez viszont a létező sehogyan sem illeszkedik.

A „túloldalon” a számukra problémátlan esetek vannak, jól körülhatárolt ellenség- és (fele)barát-kategóriák, amikbe viszont a Jézus-féle szerzetek nem férnek bele, ezek az „egyetlen idegenek” csak marginális jelenségei a gyülekezeti vagy társadalmi életünknek.

Aki Jézusnak csapdát állít, az alighanem pórul jár, de rosszul biztosan nem, mert magával Istennel találja magát szembe, aki, mikor olyanná lett „mint az ellenség”, „elhagyta oltárát”, „elhagyta szentélyét”, ahogyan a Siralmak könyvében olvassuk, elindult, hogy az útfélen heverő félholtakat fölemelje, összegyűjtse és visszavigye arra helyre, ahol együtt lakhat velük.

A „Ki az én ellenségem?” kérdés az „én” helyzetéből a „mi” helyzetébe hoz, az ellenség megközelítése nélkül ugyanis nincs gyógyulása sem a „félholtnak”, sem pedig a hitében megkeményedett megigazultnak, aki tovább megy és nyomtalanul kihull a történetből.

Egyetlen kérdést kell megbeszélnünk a Koinónia Táborban; egyetlen kérdésre adott sokféle válasznak kell kitennünk magunkat – gyertek, ne kerüljünk a „másik oldalra”!

Kolozsvár, 2016. 7. 1

 

 

PROGRAM


Hétfő, július 25.

15:00 Érkezés, elszállásolás
19:00 Vacsora
20:00 Megnyitó, programismertető, ismerkedés: Ki az én ellenségem? – VISKY ANDRÁS

Kedd, július 26.

9:30 Áhítat: „Honnnan van a konkoly...?” (Mt 13, 24-30. 36-43) – DANI ESZTER
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: A másik konfesszió – BALOGH JUDIT
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti film: SAUL FIA

Szerda, július 27.


9:30 Áhítat: „rátámadt az Úr” (2Móz 4, 18-31) – HORVÁTH LEVENTE
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: Az idegen – DĂNUŢ MĂNĂSTIREANU
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti portré: SZABÓ T. ANNA költő

Csütörtök, július 28.
9:30 Áhítat: „...szólj a magad mentségére...” (ApCsel 26) – MOLNÁR ILLÉS
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: Környezetünk és a tudás – MARCUS KRACHT
13:30 Ebéd
14:30 Szervezett kirándulások
19:00 Vacsora
21:00 Esti vers: RÖHRIG GÉZA estje

Péntek, július 29.
9:30 Áhítat: „...miért tartasz ellenségednek?” (Jób 13) – DÁVID ISTVÁN
11:00 Kávészünet
11:30 Előadás: A megbocsátás dilemmái – RÖHRIG GÉZA
13:30 Ebéd
17:30 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti portré: DRAGOMÁN GYÖRGY

Szombat, július 30.
9:30 Áhítat: „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15, 26) – FALUS ANDRÁS.
11:00 Kávészünet
11:30 Akárki – RÉTHELYI ORSOLYA
13:30 Ebéd
18:00 Kiscsoportos beszélgetések
19:00 Vacsora
21:00 Esti zene: KAROSI BÁLINT

Vasárnap, július 31.
10:00 Istentisztelet, táborzárás, búcsú – VISKY PÉTER
12:30 Ebéd

MEGHÍVOTT ELŐADÓK


Balogh Judit történész (Miskolc–Eger)
Dani Eszter teológus (Budapest)
Dávid István teológus (Kolozsvár)
Dragomán György író (Budaörs)
Falus András immunbiológus (Budapest)
Karosi Bálint zeneszerző (New York)
Kracht, Marcus matematikus-nyelvész (Bielefeld)
Mănăstireanu, Dănuţ teológus (Iaşi)
Molnár Illés költő (Budapest)
Réthelyi Orsolya bölcsész (Budapest)
Röhrig Géza költő, színész (New York)
Szabó T. Anna költő (Budaörs)

A SZERVEZŐK KÖZÖSSÉGE
Daray Attila, Daray Erzsébet, Horváth Levente, Horváth Zoltán, Visky András, Visky Péter, Visky Sarolta, Zágoni Balázs

Utolsó módosítás: 2016.07.21
 
«  Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  End  »

NAPI IGE
"És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben." Csel 2,42
Hírek

2020 December 24
2020 November 07
2020 April 10
TÓKÖZHÍR
Újdonságok