Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 13 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
GYEREKTÁBOR, Les-i tó - 2014
Beszámoló

Videobeszámoló.

Utolsó módosítás: 2014.08.08
 
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TÁBOR - 2014
Beszámoló

Helyszín: Szutor és Tóköz

2014 július 8-17.

Blythwood-Exodus-Tóköz közös szervezésében gyülekezetünk ifjai írországi ifjakkal együtt táborozott. A szutori két napos túlélő tábor a csapatépítés jegyében történt. Ezt követően, a tóközi templomunk udvara alakult át táborrá. Az együtt-játszások és kirándulások mellett, az ifjak gyülekezetünk életében három munkaterületen vehettek részt:

  • Kids-club – óvodás gyermekek foglalkoztatása

  • Családlátogatás – a “tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban” gyakorlása

  • Kétkezi munka – a parókia és templom épületegyüttest körülvevő kőkerités lemeszelése

Annak a boldog megtapasztalói lehettünk, hogy az elvégzett feladatok szolgálattá minősültek – hiszem, hogy Isten is kedvét lelte bennük.

vp

Álljon itt egy képesbeszámoló is.

Utolsó módosítás: 2014.08.06
 
ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET!

Pünkösd ünnepén az istentiszteletek rendje:

Június 8.

Pünkösd I. napja:

De. 10:00 és du. 5:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

Június 9.

Pünkösd II. napján:

De. 10:00 és du. 5:00 órától istentisztelet

Június 10.

Pünkösd III.

De. 10:00 órától istentisztelet

19:00 óra: BétaKáfé

Pünkösd ma

A Szentlélek ma is mindannyiónkat egyetlen nagy, emberi képeségeinket messze fölülmúló lehetőséggel szembesít: a megtéréssel. Ez pedig nem egyébb, mint annak világos felismerése, hogy elemi érdekünk fűződik ahhoz, hogy Jézus Krisztus megváltó kegyelme által éljünk, és Őt kövessük.

A Szentlélek ma is értelmetlenné teszi a magunk mentegetését, és ez isteni követelmény elháritását. Nincs kivétel! Még a “jó ember” sem kerülheti meg a kérdést: kicsoda számomra Jézus Krisztus? S ha mégis, valaki önmagára nézve ezt az isteni felhívást feleslegesnek és korszerütlennek tartja, bizony gonoszabbul viselkedik, mint a parázna és mint a minden hájjal megkent gazfickó, mivelhogy magát büntelennek, azaz Krisztus keresztre feszítése eseményében magát ártatlannak minősíti.

A Szentlélek ma is minden típusú “igehirdetést” fölhasznál a megtartó evangélium terjesztése céljából: történjen ez a templom falain belül, a klasszikus értelemben vett emberi szó által, vagy a kultikus téren kivül, a mindennapok forgatagában úgy, mint az egymás őszinte befogadásában, a szelíd és a mosoly által megszépített tekintetekben, a munkahelyen a minőségi munka elvégzésében, a fiatalházasok gyermekek vállalásában és nevelésében, az idősödő szülők tisztelésében, az egymás terhének hordozásában, az egyenesség minden szinten való megélésében és az abból számazó következmények bátorságos vállalásában, a testi/lelki szenvedések értelmének fölfedezésében, …, ezek mind az újjá teremtő Szentlélek közöttünk és bennünk munkálkodó jelenlétéről tesznek bizonyságot.

A ma megtapasztalható szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, …, a Szentlélek egyértelmű munkájának tudható be. Ott ahol a “Lélek gyümölcseit “ kimondhatatlan éhséggel izlelgetik, és megélik, kétségtelen, hogy maga a Szentlélek van jele.

Különös az, hogy az emberiség történelmében – a régmúlt és a jelen eseményeiben egyaránt – az Örökkévaló Isten következetesen alkalmazott szeretet-munkája összefüggéseit egyszerű halászemberek vették észre! Azok, akik korábban Isten Fiát félelemből megtagadták és elhagyták, egyszercsak a Szentlélek “zúgásának” sodrásába kerülve, szívüket elszánttá, nyelvüket szentté téve, bátorságosan előállnak a megtartatás evangéliumát prédikálni, az örömüzenetet, az új életben való járás lehetőségét. Sőt: a saját életük kockáztatásával is bizonyságtevő életet élnek.

Ez a “pünkösdi prédikáció” (ld. Csel 2, 14-36) a Szentlélek által hozzánk is elérkezett, és e világban marad annak végezetéig.

Visky Péter, lelkipásztor

Utolsó módosítás: 2014.06.06
 
Alpha bizonyságtétel
Beszámoló

Ez esztendő tavaszán egy ujabb AlphaKlub, azaz az “asztali beszélgetések” 8. kiadása fejeződött be. Hogy mi is történt a legutóbbi közösséggyakorlás tíz alkalmán, ízelítő gyanánt hadd álljon itt két bizonyságtétel:

Egészen pontos választ tudtam volna adni olyan kérdésekre, hogy kicsoda Jézus, ...

Tíz héten keresztül, minden csütörtök este, fantasztikusan jó hangulatban, családias légkörben voltunk együtt. Olyan őszintén kereső szívek gyűltek össze, akik a keresztény hit megismerésére vagy annak mélyítésére vágytak, a hittől eltávolodottak a visszatérő utat keresték. Nagyon mély és életszerű beszélgetések hangzottak el, őszinte megnyilatkozások. Szinte észrevétlenül telt el az idő! Isten Lelke erőteljesen munkálkodott mindannyiunk szívében és úgy éreztem, hogy nagy dolgok történtek életünkben.

Amikor elkezdtem járni ezekre az alkalmakra, semmi kétségem nem volt afelől, hogy tisztában vagyok a legtöbb kérdéssel, ami kitűzött témaként szerepelt, hiszen konfirmáltam, ifire jártam és még a vasárnapi istentiszteletekre is ellátogattam. Egészen pontos választ tudtam volna adni olyan kérdésekre, hogy kicsoda Jézus, miért halt meg, miért és hogyan imádkozzam, stb. De Isten úgy akarta, hogy minden alkalommal valamit megmozgasson bennem, elbizonytalanodtam. Rájöttem, hogy egyáltalán nem vagyok biztos a hitemben, bűntudatot éreztem és nem tudtam mit kezdjek vele. Isten kegyelméből megtapasztaltam, hogy Ő ma is szól hozzánk, nem fordul el tőlünk, nem szégyell minket, gyógyít, a szeretete és kegyelme nem múlik el soha, sőt minden reggel megújul. Új nap, új kegyelem. Megtapasztaltam Isten szabadítását és azt is, hogy Jézus úgy fogad el, amint vagyok. Mehetek Hozzá hitetlen Tamásként, áruló Júdásként vagy akár Őt megtagadó Péterként. Ha átadjuk életünket, bűneinket Ő megszabadít ezektől, közösséget vállal velünk. Ezt az örömöt senki és semmi nem veheti el, és hálás vagyok, hogy így élhettem meg a feltámadás ünnepét.

Sok új barátság jött létre, akikkel továbbra is találkozunk a Bétakáfén az összetartozás, a hitben való növekedés céljából.

Isten segítségét és áldását kérem, hogy mindez megtörténjen.

Nagy Cecilia

 

Csodálatos dolog volt számomra megtapasztalni azt, hogy ...

Azt hiszem, hogy mindenki nevében elmondhatom: nagyon jól éreztük magunkat! A régi alphások és mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy ez így legyen. Köszönet érte mindenkinek.

Jó volt Jézust egy kicsit jobban, másképpen megismerni és Őáltala egymást, sőt magunkat is. Személyesen azt tapasztaltam, hogy nagyon sok érdekes kérdést vetettünk fel beszélgetéseink során, melyek engem nagyon mélyen érintettek. Természetesen, nagyon sok kérdés még bennem maradt, melyekre továbbra is keresem a választ, de ugyanakkor sok mindenre fény is derült. Sokat tanulhattunk a többiek beszámolóiból, mindennapi tapasztalataikból, tanuságtételeikből.

Csodálatos dolog volt számomra megtapasztalni azt, hogy anélkűl, hogy kértem volna, vígasztalást, bíztatást és erőt kaptam a mindennapok gondjainak, dolgainak és nehézségeinek megértéséhez, leküzdéséhez. Persze mindezt Jézus nevében, az Ő segítségével, hiszen Nélküle nem sikerűlhet – ez már világossá vált számomra.

Én csak bíztatni tudom mindazokat, akik valamilyen okból még nem vettek részt ezen a kurzuson, hogy bátran jelentkezzenek, mert biztosan nem fogják megbánni, csak gazdagodni fognak általa.

Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy ott lehettem.

Papp Tímea

(Elhangzottak  2014 május 27 -én, “Tamás-vasárnapján”)

Utolsó módosítás: 2014.06.06
 
REKETÓ - 2014
Beszámoló

Ki nevel kit?

Reflexiók az idei Családos Csendeshétvégéről

Magunk sem tudtuk, milyen lesz az a családi hétvége, amelyikre megérkeztünk. Méregettük a helyet, a társakat, a létszámot, számoltuk a ház körül megforduló állatokat, a vacsoránál kiosztandó poharakat. Mi lesz itt? Miről fogunk beszélgetni?

Aztán szép lassan bemelegedtünk a hétvégére szánt témába: az elméleti ismertetésen túl, a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogyan nevel az együttlét, a közösségi lét, a társak hite, bátorítása, az egymás mellé állás, a közös játszás, gondolkodás, a megosztott kenyér, és az Isten, akiben osztozunk.

Szeretetében nevel. Talán így lehetnénk mi is egymás iránt. Nem görcsös aggódással, hogy hogyan nevelhetnénk bele saját magunkat és utódainkat a templompadba, hiszen van úgy, hogy minden erőfeszítés ellenére süket a világ, hanem elengedve, átengedve az időt és a nevelést Istennek, mindenkor éberen és hallással az Ő útmutatására.

Visky Ilon

Itt megtekinthető néháy fénykép is

Utolsó módosítás: 2014.06.03
 
Beszámoló levél a Kenya-napról
Beszámoló

Kedves Tóközi Református Gyülekezet,

a kenyai Sargy, a kolozsvári Genézius, és Blythswood szervezet nevében szeretnénk megköszönni a kedves gyülekezetnek, hogy idén is befogadták a már harmadik alkalommal megszervezett Kenya-napot. Samwel Okomo igazgató úr nagyon megtiszteltetve érezte magát, hogy jelen lehetett ezen a napon, és végre találkozhatott személyesen is a gyülekezettel, melynek tagjaival eddig csak papíron, levél formájában, vagy interneten keresztül volt kapcsolatban. Nagyon jól esett neki, hogy találkozhatott azokkal is, akik gyereket támogatnak Kenyában, illetve az, hogy többen is leálltak vele beszélgetni, fényképet készíteni.

Az idei Kenya-nap adománygyűjtés szempontjából is nagyon sikeres volt.

A perselyes adakozásból összesen 3001 RON gyűlt össze.

A vásárból pedig összesen 2909 RON adomány gyűlt, amiből 640 RON a sütik meg kávék eladásából jött be. Ezúton is köszönjük azoknak, akik tortát sütöttek, illetve besegítettek a kávé eladásában. Nagyon hamar elkapkodták a sütiket, ami csak egy dolgot jelenthet...:)

A könyvekre 175 RON érkezett, kecskével ketten támogattak (360 RON), téglából és napelemcellából összesen 974 RON-ra árultunk.

A különleges kenyai menük meg a miccs eladásából 356, a Blythswoodnak meg a Dorcasnak köszönhetően – a bazárból 404 RON adomány került.

Összesen tehát 5910 lejnyi adomány gyűlt be, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert ebből az összegből nagyon sok mindent el tudunk érni Kenyában, és a munkálatok is tovább folytatódhatnak.

Az alábbi linken a kolozsvári magyar rádióban is meghallgathatnak egy beszámolót:

http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/van-egy-teglank-kenyaban-audio.html

Köszönjük még egyszer a gyülekezetnek a befogadást, meg ezt a rendkívüli szolgálatot, amit már több éve tanusítanak a kenyai testvéreink iránt.

 

Áldott Vasárnapot,

Halmen Balázs

Kenya-Projekt Koordinátor

Kolozsvár, 2014 május 18.

Utolsó módosítás: 2014.05.26
 
Konfirmáció - 2014
Konfirmandusok

Isten és a gyülekezet színe előtt konfirmációi fogadalomtételre jelentkezett 16 fiú és 7 leány.
Az ifjak bizonyságtételének időpontja: május 10 (szombat), 17:00 óra.
A fogadalomtétel időpontja: május 11 (vasárnap), 10:00 óra.

 

Tamás Ferenc Lóránd, Ambrus Gyula Csaba, Kalló Peti Ferkő András, Halász Csilla Edit, Kalló Peti Ferkő Tamás, Sebastian István Sándor, Tat Alexandra, Krejcik Dávid, Kőszegi György, Kelemen Andrea, Nemes Roland, Vajas Zsolt, Tomor Tímea Enikő, Kőszegi Csaba, Hentz László, Biró Krisztina, Szabó László Szilárd, Szekeres Botond, Rete Júlia, Salamon Efraim Róbert, Mikó Eliza, Horváth Sámuel Ákos, Farkas Zalán.

Utolsó módosítás: 2016.01.23
 
Családos csendeshétvége 2014 május 23-25
Hírek

 

Cím: Ki nevel kit?


A csendeshétvége költségei:
2 éjszakára szállás, valamint étkezés (2 vacsora, 2 ebéd, 2 reggeli):

gyermekeknek 6 évig ingyenes

7 - 14 évig:     60 lej.

felnőtteknek: 100 lej.


Gyülekezés és a személygépkocsikba való beosztás a parókia előtt történik: május 23 (péntek) 16:00 óra.
Indulás: 16:30 óra.

Utolsó módosítás: 2014.05.16
 
Jótékony események Kolozsváron és Vásárhelyen
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2014.04.29
 
Meghivó
Hírek

 

Utolsó módosítás: 2014.04.15
 
Húsvéti meghivó
Hírek

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség Presbitériuma meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk húsvéti alkalmaira.

“Láttuk az Urat.” - jelentették ki meggyőződéssel egykor a tanítványok tanítványtársuknak, Tamásnak, a hitetlennek. Csak az tud elindulni a másikhoz a másikért, aki találkozott a Feltámadottal. Egész életre kiható döntő találkozásról van itt szó. És ez meglátszik: arcunk örömén, szívünk felszabadultságán, terheink hordozásában, felebarátaink felé mozduló készségén. Ha láttuk Jézus Krisztust, akkor egész lényünk a feltámadt Jézusról beszél, Őt sugározza.

Mit is vihetünk egymásnak? Mivel kereshetjük fel egymást?

Azt vinni, amit mi is kapunk. Megjelent Jézus köztük, s így köszöntötte őket: “Békesség néktek!” A megfeszített és föltámadott Krisztussal találkozók a békességet veszik és viszik egymás felé.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk,

Kozma András                                                                    Szakács Levente

Visky Péter                                                                          Maneszes Márton

lelkipásztorok                                                                     gondnokok

Utolsó módosítás: 2014.04.15
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  17  Next  End  »

NAPI IGE
"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." Zsolt 5,12b
Hírek

2020 January 10
2019 December 13
2019 November 22
TÓKÖZHÍR
Újdonságok